IEEE Transactions on Biomedical Engineering

  IEEE Transactions on Biomedical Engineering ontains basic and applied papers dealing with biomedical engineering. Papers range from engineering development in methods and techniques with biomedical applications to experimental and clinical investigations with engineering contributions.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Lu Guangming: 1 / 50
  Wei Hua: 1 / 50
  Zhang David: 1 / 50
  Wu Darong: 1 / 50
  Yan Ke: 1 / 50
  Elvis C. S. Chen: 1 / 22
  Sandrine De Ribaupierre: 1 / 22
  Kamyar Abhari: 1 / 22
  Ali R. Khan: 1 / 22
  Roy Eagleson: 1 / 22
  Terry M. Peters: 1 / 22
  John S. H. Baxter: 1 / 22
  Geisbush Tom: 1 / 12
  Naik Rajesh: 1 / 12
  Ratterman Michael: 1 / 12
  Hou Linlin: 1 / 12
  Heikenfeld Jason: 1 / 12
  Rose Daniel: 1 / 12
  Griffin Daniel: 1 / 12
  Li Jia: 1 / 12
  2015
  Omer T. Inan: 2 / 241
  Ramakrishna Mukkamala: 2 / 241
  Jin-Oh Hahn: 1 / 184
  Hakan Toreyin: 1 / 184
  Survi Kyal: 1 / 184
  Lalit K. Mestha: 1 / 184
  Chang-Sei Kim: 1 / 184
  Zhilin Zhang: 1 / 124
  Gert Cauwenberghs: 1 / 96
  Scott Makeig: 1 / 96
  Yu Mike Chi: 1 / 96
  Trevor Kerth: 1 / 96
  Tzyy-Ping Jung: 1 / 96
  Tim R. Mullen: 1 / 96
  Christian Andreas Kothe: 1 / 96
  Alejandro Ojeda: 1 / 96
  Erwei Yin: 1 / 94
  Jun Jiang: 1 / 94
  Zongtan Zhou: 1 / 94
  Yang Yu: 1 / 94
  2016
  Gari D. Clifford: 1 / 121
  Lionel Tarassenko: 1 / 121
  David B. Springer: 1 / 121
  Nitish V. Thakor: 2 / 115
  Yu Sun: 1 / 107
  Domenico Prattichizzo: 1 / 87
  Claudio Pacchierotti: 1 / 87
  Katherine J. Kuchenbecker: 1 / 87
  Wenxuan Dai: 1 / 74
  Jing Liu: 1 / 74
  Xiao-Rong Ding: 1 / 74
  Hon-Ki Tsang: 1 / 74
  Yuan-Ting Zhang: 1 / 74
  Milica Popovic: 1 / 62
  Emily Porter: 1 / 62
  Mark Coates: 1 / 62
  Dinggang Shen: 3 / 57
  Masato Matsuura: 1 / 53
  Eisuke Matsushima: 1 / 53
  Miho Miyajima: 1 / 53
  2017
  Kidmose Preben: 1 / 7
  Lunner Thomas: 1 / 7
  Harte James Michael: 1 / 7
  Bech Christensen Christian: 1 / 7
  Facchinetti A: 1 / 5
  Cobelli C: 1 / 5
  Sparacino G: 1 / 5
  Vettoretti M: 1 / 5
  Liu Zhongming: 1 / 2
  Powley Terry L: 1 / 2
  Lu Kun-Han: 1 / 2
  Oleson Steven: 1 / 2
  Cao Jiayue: 1 / 2
  De Wolf Catherine: 1 / 1
  Sundnes J: 1 / 1
  Frohlich Holger: 1 / 1
  Van Damme Xavier: 1 / 1
  Ross S: 1 / 1
  Drayna Paul M: 1 / 1
  Koozekanani Dara D: 1 / 1
  2018
  Asif Iqbal: 1 / 4
  Tulay Adali: 1 / 4
  Karim Seghouane: 1 / 4
  Chang-Sei Kim: 1 / 2
  Jin-Oh Hahn: 2 / 2
  Omer Inan: 1 / 2
  Ramakrishna Mukkamala: 1 / 2
  Andrew M Carek: 1 / 2
  Jacob D Shea: 1 / 1
  Petros Giataganas: 1 / 1
  Guang-Zhong Yang: 2 / 1
  Yahya Mohtashami: 1 / 1
  Rohit Varma: 1 / 1
  Zhang Jun: 1 / 1
  Mark Humayun: 1 / 1
  Anna Chytil: 1 / 1
  Burak Temelkuran: 1 / 1
  Diana Chong: 1 / 1
  Kimryn Rathmell: 1 / 1
  Xuejun Qian: 2 / 1
  2019
  Sun Wei: 1 / 0
  Yan Zeng: 1 / 0
  Yang Shuaitao: 1 / 0
  Ferdinando Mussa-Ivaldi: 1 / 0
  Muhammad Nadeem Cheema: 1 / 0
  Velipekka Suominen: 1 / 0
  Kenta Shimba: 1 / 0
  Maokun Li: 1 / 0
  Dong Liu: 1 / 0
  Yihui Chen: 1 / 0
  Shoko Iida: 1 / 0
  Cheng Peng: 1 / 0
  Ville M Mattila: 1 / 0
  Hendrik Borner: 1 / 0
  Aria Abubakar: 1 / 0
  David Taylor: 1 / 0
  Wei Wu: 1 / 0
  Yuehong Yin: 1 / 0
  Jing Qin: 1 / 0
  Jiantao Yang: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  27
  Andreia Vieira Moco,Sander Stuijk, Gerard de Haan
  (2015)
  Cited by25