BMC Bioinformatics

  BMC Bioinformatics is a peer-reviewed open access scientific journal covering bioinformatics and computational biology published by BioMed Central. It was established in 2000.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Zou: 1 / 72
  Qc: 1 / 72
  Xl: 1 / 72
  Q: 1 / 72
  Xu: 1 / 72
  Jh: 1 / 72
  Wang: 1 / 72
  Liu: 1 / 72
  Rf: 1 / 72
  Chen: 1 / 72
  B: 1 / 72
  Xu: 1 / 72
  Chun-Hou Zheng: 1 / 50
  Hongjie Yu: 1 / 50
  Zhu-Hong You: 1 / 50
  Lin Zhu: 1 / 50
  Suping Deng: 1 / 50
  Zhen Ji: 1 / 50
  Shi Ruichao: 1 / 11
  Ye Yunming: 1 / 11
  2015
  Henry Heberle: 1 / 271
  Felipe R. Da Silva: 1 / 271
  Guilherme P. Telles: 1 / 271
  Rosane Minghim: 1 / 271
  Gabriela Meirelles: 1 / 271
  James C. Mullikin: 2 / 94
  Keun Ho Ryu: 1 / 89
  Yongjun Piao: 1 / 89
  Peipei Li: 1 / 89
  Ho Shon: 1 / 89
  Stephen Hartley: 1 / 74
  Raymond Lo: 1 / 72
  Michael A. Peabody: 1 / 72
  Thea Van Rossum: 1 / 72
  Fiona S. L. Brinkman: 1 / 72
  Ilgar Mamedov: 1 / 71
  Dmitry Chudakov: 1 / 71
  Vadim Nazarov: 1 / 71
  Dmitry Bolotin: 1 / 71
  Ivan Zvyagin: 1 / 71
  2016
  Gastone C. Castellani: 3 / 137
  Daniel Remondini: 3 / 137
  Enrico Giampieri: 3 / 137
  Bo Yang: 1 / 132
  Yong Wang: 1 / 132
  Pei-Yuan Qian: 1 / 132
  Luciano Milanesi: 5 / 130
  Neil Hall: 1 / 123
  Umer Z. Ijaz: 1 / 123
  Rosalinda D'Amore: 1 / 123
  Melanie Schirmer: 1 / 123
  Christopher Quince: 1 / 123
  Claudia Sala: 2 / 119
  Ettore Mosca: 2 / 119
  Matteo Bersanelli: 1 / 110
  Karl T. Kelsey: 2 / 100
  Debswapna Bhattacharya: 2 / 78
  Jianlin Cheng: 2 / 78
  Jie Hou: 2 / 78
  David C. Christiani: 1 / 76
  2017
  Johannes E. Schindelin: 1 / 547
  Mark C. Hiner: 1 / 547
  Curtis T. Rueden: 1 / 547
  Alison E. Walter: 1 / 547
  Kevin W. Eliceiri: 1 / 547
  Barry E. Dezonia: 1 / 547
  Stephan Beck: 2 / 53
  Shijie C. Zheng: 1 / 51
  Andrew E. Teschendorff: 1 / 51
  Charles E. Breeze: 1 / 51
  Sameh Eid: 1 / 47
  Yanlin Chen: 1 / 47
  Xiaohong Li: 1 / 47
  Andrea Volkamer: 1 / 47
  Samo Turk: 1 / 47
  Gang Tian: 1 / 47
  Fei Luo: 1 / 47
  Simone Fulle: 1 / 47
  Feng Liu: 1 / 47
  Friedrich Rippmann: 1 / 47
  2018
  Erfan Sayyari: 1 / 54
  Maryam Rabiee: 1 / 54
  Chao Zhang: 1 / 54
  Siavash Mirarab: 1 / 54
  Anne-Laure Boulesteix: 2 / 25
  Wuming Gong: 1 / 24
  Steven Finkbeiner: 1 / 24
  Marc Berndl: 1 / 24
  Pruthvi Pota: 1 / 24
  Mariya Barch: 1 / 24
  Jane Hung: 1 / 24
  Il-Youp Kwak: 1 / 24
  Curtis T. Rueden: 1 / 24
  Arunachalam Narayanaswamy: 1 / 24
  Chris Roat: 1 / 24
  Samuel J. Yang: 1 / 24
  D. Michael Ando: 1 / 24
  Philip Nelson: 1 / 24
  Asim Shankar: 1 / 24
  Naoko Koyano-Nakagawa: 1 / 24
  2019
  Aleksandr Igorevich Zhernakov: 1 / 0
  Edward Chalstrey: 1 / 0
  Ali Sunyaev: 1 / 0
  Cindy Q Yao: 1 / 0
  Thomas Van Parys: 1 / 0
  David Boho: 1 / 0
  Andre Lamurias: 1 / 0
  Junqiu Yue: 1 / 0
  Amir Abdollahi: 1 / 0
  Amin Zia: 1 / 0
  Noah Dephoure: 1 / 0
  Lukas Maas: 1 / 0
  Sarah A Pendergrass: 1 / 0
  Agnieszka Krol: 1 / 0
  Michal R Grzadkowski: 1 / 0
  Jin-Xing Liu: 1 / 0
  Kevin Michael Boehm: 1 / 0
  Fabio Vandin: 1 / 0
  Minzhe Zhang: 1 / 0
  Zhiyong Liu: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  8
  Cited by72
  39
  Cited by39
  54
  Cited by34