IEEE Transactions on Control Systems Technology

  The IEEE Transactions on Control Systems Technology is published bimonthly by the IEEE Control Systems Society. The journal publishes papers, letters, tutorials, surveys, and perspectives on control systems technology. The editor-in-chief is Prof. Andrea Serrani (The Ohio State University). According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2017 impact factor of 3.882.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Alexandre M Bayen: 1 / 16
  Nikolaos Bekiarisliberis: 1 / 16
  Kevin Weekly: 1 / 16
  Qinglong Han: 1 / 13
  Fuwen Yang: 1 / 13
  Jianmin Chen: 1 / 13
  Bayen, A.M.: 1 / 8
  Bekiaris-Liberis, N.: 1 / 8
  Jin, M.: 1 / 8
  Weekly, K.: 1 / 8
  Manfred Morari: 1 / 6
  Lorenzo Fagiano: 1 / 6
  Aldo U. Zgraggen: 1 / 6
  Christopher J Damaren: 1 / 0
  Dongmei Xu: 1 / 0
  Steven X. Ding: 1 / 0
  Ying Wang: 1 / 0
  Ludwik A Sobiesiak: 1 / 0
  Bo Shen: 1 / 0
  2015
  David Sturzenegger: 1 / 87
  Roy S. Smith: 1 / 87
  Dimitrios Gyalistras: 1 / 87
  Manfred Morari: 2 / 87
  Yann Le Gorrec: 1 / 65
  Didace Habineza: 1 / 65
  Micky Rakotondrabe: 1 / 65
  Yuriy S Shmaliy: 1 / 62
  Peng Shi: 1 / 62
  Jung Min Pak: 1 / 62
  Choon Ki Ahn: 1 / 62
  Myo Taeg Lim: 1 / 62
  Janset Dasdemir: 1 / 60
  Antonio Loria: 1 / 60
  Nohemi Alvarez Jarquin: 1 / 60
  Jian Huang: 1 / 54
  Gyongchol Pak: 1 / 54
  Yongji Wang: 1 / 54
  Songhyok Ri: 1 / 54
  Lei Liu: 1 / 54
  2016
  Jiming Chen: 1 / 192
  Peng Cheng: 1 / 192
  Heng Zhang: 1 / 192
  Ling Shi: 1 / 192
  Dongpu Cao: 2 / 116
  Nikolce Murgovski: 2 / 108
  Bo Egardt: 1 / 107
  Xiaosong Hu: 1 / 107
  Scott J. Moura: 1 / 107
  Yancheng Liu: 1 / 105
  Ning Wang: 1 / 105
  Chunjiang Qian: 1 / 105
  Jing-Chao Sun: 1 / 105
  Kristin Ytterstad Pettersen: 2 / 89
  Ning Wang: 1 / 73
  Meng Joo Er: 1 / 73
  Marco Bibuli: 1 / 61
  Jan Tommy Gravdahl: 1 / 61
  Asgeir J. SøRensen: 1 / 61
  Pedro Calado: 1 / 61
  2017
  Romeo Ortega: 1 / 8
  Emmanuel Nu O: 1 / 8
  Zheng Li: 1 / 5
  Shuang Song: 1 / 5
  Wenjun Xu: 1 / 5
  Yanjie Chen: 1 / 5
  Chwee Ming Lim: 1 / 5
  Yaonan Wang: 1 / 5
  Hongliang Ren: 1 / 5
  Nitin Sharma: 1 / 3
  Naji Alibeji: 1 / 3
  Yan Bao: 1 / 2
  Jiuchun Jiang: 1 / 2
  Chenguang Jiang: 1 / 2
  Chen Duan: 1 / 2
  Le Yi Wang: 1 / 2
  Caisheng Wang: 1 / 2
  A. Thabet: 1 / 0
  Kas M Sinan Y Ld R M: 1 / 0
  M. Boutayeb: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  42
  Pedro Mercader, Karl Johan str m, Alfonso Ba os, Tore H gglund
  (2016)
  Cited by18
  55
  Niek Antonius Henricus Kremers, Emmanuel Detournay,Nathan van de Wouw
  (2016)
  Cited by14
  62
  Cited by13
  74
  Frederic Wilhelm, Tsutomu Tamura, Robert Fuchs,Philippe Müllhaupt
  (2016)
  Cited by11