Transactions on Automatic Control

  TAC may refer to:

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Ling Shi: 1 / 188
  Peng Cheng: 1 / 188
  Jiming Chen: 1 / 188
  Jianping He: 1 / 188
  Konstantinos Gatsis: 1 / 95
  Alejandro Ribeiro: 1 / 95
  George J. Pappas: 1 / 95
  AndráS GyöRgy: 1 / 58
  Csaba SzepesváRi: 1 / 58
  AndráS Antos: 1 / 58
  Gergely Neu: 1 / 58
  Tim Roughgarden: 1 / 53
  Jason R. Marden: 1 / 53
  Manfred Morari: 1 / 37
  Jones, C.N.: 1 / 37
  Melanie Nicole Zeilinger: 1 / 37
  Eugene Lavretsky: 1 / 32
  Zheng Qu: 1 / 32
  Travis E. Gibson: 1 / 32
  Anuradha M. Annaswamy: 1 / 32
  2015
  Wei Zhu : 1 / 229
  Xiaofeng Liao: 1 / 229
  Tingwen Huang: 1 / 229
  Huaqing Li: 1 / 229
  Tingting Xu: 2 / 148
  Fenghua He: 1 / 148
  Hongsheng Qi: 1 / 148
  Daizhan Cheng: 2 / 148
  Jie, Z.: 1 / 98
  Lu, J.: 1 / 98
  Cao, J.: 1 / 98
  Huang, C.: 1 / 98
  Ming Cao: 1 / 86
  A S Matveev: 1 / 86
  Anton Proskurnikov: 1 / 86
  Zhang, L.: 1 / 80
  Leng, Y.: 1 / 80
  Colaneri, P.: 1 / 80
  Stipanovic, D.M.: 1 / 43
  Voulgaris, P.G.: 1 / 43
  2016
  Peng Shi : 2 / 331
  Xiaojie Su: 2 / 331
  Yongduan Song: 2 / 243
  Ligang Wu: 1 / 238
  Zhisheng Duan: 1 / 136
  Wenwu Yu: 1 / 136
  Guanghui Wen: 1 / 136
  Yu Zhao: 1 / 136
  Guanrong Chen: 2 / 136
  Fanbiao Li: 1 / 93
  Steven X. Ding: 1 / 73
  Huijun Gao: 1 / 73
  Zidong Wang: 1 / 73
  Hongli Dong: 1 / 73
  Xinsong Yang: 1 / 72
  Jianquan Lu: 1 / 72
  Yong Xu: 1 / 68
  Hong Lin: 1 / 68
  Zhan Shu: 1 / 68
  Zheng-Guang Wu: 1 / 68

  Publications

  Browse by Citation
  4
  Cited by98
  24
  Dean Richert, Jorge Cortés
  (2015)
  Cited by33