IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems

  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS) is a scholarly archival journal published monthly. Parallelism and distributed computing are foundational research and technology to rapidly advance computer systems and their applications.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Jia Xiaohua: 2 / 291
  Yang Kan: 1 / 168
  Huang, L.: 1 / 136
  Deng, S.: 1 / 136
  Zomaya, A.Y.: 1 / 136
  Taheri, J.: 1 / 136
  Xie Ruitao: 1 / 123
  Xu, Y.: 1 / 85
  He, L.: 1 / 85
  Zhang, L.: 1 / 85
  Li, K.: 1 / 85
  Song, J.B.: 1 / 53
  Han, Z.: 1 / 53
  Nguyen, H.K.: 1 / 53
  Minming Li: 2 / 48
  William Rayess: 1 / 31
  Avinash Kodi: 1 / 31
  David W Matolak: 1 / 31
  Soumyasanta Laha: 1 / 31
  Savas Kaya: 1 / 31
  2015
  Albert Y. Zomaya: 7 / 339
  Yanmin Zhu: 2 / 222
  Athanasios V. Vasilakos: 1 / 206
  Min-You Wu: 1 / 206
  Linghe Kong: 1 / 206
  Cong Liu: 1 / 206
  Xiao-Yang Liu: 1 / 206
  Yu Gu : 1 / 206
  Baochun Li: 4 / 165
  Jia Xiaohua: 5 / 157
  Ligang He: 4 / 136
  Shuiguang Deng: 1 / 136
  Longtao Huang: 1 / 136
  Javid Taheri: 1 / 136
  Daniel Grosu: 2 / 135
  Lena Mashayekhy: 2 / 135
  Mahyar Movahed Nejad: 2 / 135
  Mittal, S.: 1 / 134
  Vetter, J.S.: 1 / 134
  Jiannong Cao: 4 / 133
  2016
  Xingming Sun: 2 / 1409
  Xinhui Wang: 1 / 828
  Zhihua Xia: 1 / 828
  Qian Wang: 1 / 828
  Zhangjie Fu: 1 / 581
  Kui Ren: 1 / 581
  Jiangang Shu: 1 / 581
  Fengxiao Huang: 1 / 581
  Minyi Guo: 2 / 121
  Kaoru Ota: 1 / 102
  Anfeng Liu: 1 / 102
  Mianxiong Dong: 1 / 102
  Wenhai Sun: 1 / 97
  Wenjing Lou: 1 / 97
  Y. Thomas Hou: 1 / 97
  Hui Li : 1 / 97
  Shucheng Yu: 1 / 97
  Wen-Guang Chen: 2 / 92
  Yue Shi: 1 / 83
  Kai Hwang: 1 / 83
  2017
  Li Shuo-Yen Robert: 1 / 4
  Zhang Huayu: 1 / 4
  Li Hui: 1 / 4
  Xin Wang: 1 / 0
  Haibo Chen: 1 / 0
  Weihua Zhang: 1 / 0
  Shiyu Ji: 1 / 0
  Ziyun Wei: 1 / 0
  Zhaoguo Wang: 1 / 0
  2018
  Wang Yi: 1 / 3
  Yang Jing: 1 / 3
  Chen Weixuan: 1 / 3
  Li Tao: 1 / 3
  Yuan Xingliang: 1 / 0
  Li Qi: 1 / 0
  Ren Kui: 1 / 0
  Wang Cong: 1 / 0
  Wang Qian: 1 / 0
  Zhu Jie: 1 / 0
  2019
  Pedro Marcuello: 1 / 3
  Enrique De Lucas: 1 / 3
  Antonio GonzáLez: 1 / 3
  Joan-Manuel Parcerisa: 1 / 3
  Zhijun Ding: 1 / 2
  Dazhao Cheng: 1 / 2
  Xiaobo Zhou: 1 / 2
  Mike Ji: 1 / 2
  Yu Wang: 1 / 2
  Xiaqing Li: 1 / 1
  Zhufan Wang: 1 / 1
  Guangyan Zhang: 1 / 1
  Weimin Zheng: 2 / 1
  Guido Araujo: 1 / 0
  Devesh Tiwari: 1 / 0
  Marc Snir: 1 / 0
  Yang Jing: 1 / 0
  Koji Nakano: 1 / 0
  JoãO P. L. De Carvalho: 1 / 0
  Sheng Di: 2 / 0

  Publications

  Browse by Citation