Journal of Visual Communication and Image Representation

  The Journal of Visual Communication and Image Representation is a peer-reviewed academic journal of media studies published by Elsevier. It was established in 1990 and is published in 8 issues per year. The editors-in-chief are M.T. Sun (University of Washington) and Z. Liu (Microsoft Research). According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2015 impact factor of 1.530.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Wen-Ze Shao: 1 / 23
  Hai-Bo Li: 1 / 23
  Michael Elad: 1 / 23
  2015
  Jiwu Huang: 2 / 96
  Chuan Qin: 1 / 78
  Xinpeng Zhang: 1 / 78
  Naeem Ramzan: 1 / 73
  Abbes Amira: 1 / 73
  Ahmad Alzu'Bi: 1 / 73
  Zong-Che Wu: 1 / 59
  Tsong-Yi Chen: 1 / 59
  Chao-Ho Chen: 1 / 59
  Wu-Chih Hu: 1 / 59
  Deng-Yuan Huang: 1 / 59
  Peijia Zheng: 1 / 50
  Jianting Guo: 1 / 50
  Leida Li: 3 / 47
  Haotian Wu: 1 / 46
  Jiwu Huang: 1 / 46
  Yunqing Shi: 1 / 46
  Yun-Qing Shi: 1 / 46
  Hao-Tian Wu: 1 / 46
  Dengyuan Huang: 1 / 43
  2016
  Bo Ou: 3 / 57
  Xiaolong Li: 2 / 56
  SéBastien Razakarivony: 1 / 45
  FréDéRic Jurie: 1 / 45
  Md. Arifur Rahman: 1 / 43
  Ying-Hao Yu: 1 / 43
  Chin Yeow Wong: 1 / 43
  Haiyan Shi: 1 / 43
  Stephen Ching-Feng Lin: 1 / 43
  Guannan Jiang: 1 / 43
  Tonghai Wu: 1 / 43
  Shilong Liu: 1 / 43
  Ngai Ming Kwok: 1 / 43
  Rafael MuñOz-Salinas: 3 / 39
  Francisco José Madrid-Cuevas: 4 / 39
  Erkut Erdem: 1 / 31
  Krystian Mikolajczyk: 1 / 31
  Aykut Erdem: 1 / 31
  Osman Akin: 1 / 31
  Xin Li: 1 / 30
  2017
  Huang Jiwu: 1 / 14
  Wang Xu: 1 / 14
  Jin Xin: 2 / 14
  Wang Haiqiang: 1 / 14
  Lei Shawinin: 1 / 14
  Kwong Sam: 1 / 14
  Wang Ronggang: 1 / 14
  C.-C. Jay Kuo: 1 / 14
  Katsavounidis Ioannis: 1 / 14
  Zhou Xin: 1 / 14
  Pun Man-On: 1 / 14
  Zhang Yun: 1 / 14
  Zhou Jiantong: 1 / 14
  Park Jeonghoon: 1 / 14
  Weng Shaowei: 1 / 3
  Zhang Guohao: 1 / 3
  Pan Jeng-Shyang: 1 / 3
  Zhou Zhili: 1 / 3
  Li Xutao: 1 / 1
  Ye Yunming: 1 / 1
  2019
  Sun Jianguo: 1 / 0
  Li Yifan: 1 / 0
  Qi Shuhan: 1 / 0
  Guan Jian: 1 / 0
  Chen Fei: 1 / 0
  Wang Mo: 2 / 0
  Peng Chen: 1 / 0
  Fan Zhuochen: 1 / 0
  Zhao Hainan: 1 / 0
  Zhang Sixu: 1 / 0
  Zhang Jiajia: 1 / 0
  Liu Zechao: 1 / 0
  Wang Xuan: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  37
  Peng Chen, Zhang Peng, Dalong Li, Lijuan Yang
  (2015)
  Cited by21
  91
  Cited by10