IEEE/ACM Transactions on Networking

  IEEE/ACM Transactions on Networking is a bimonthly peer-reviewed scientific journal covering communication networks. It is published by the IEEE Communications Society, the IEEE Computer Society, and the ACM Special Interest Group on Data Communications. The editor-in-chief is Eytan Modiano (Massachusetts Institute of Technology). According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2016 impact factor of 3.376.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Pantelis Monogioudis: 1 / 347
  Jerzy Miernik: 1 / 347
  Supratim Deb: 1 / 347
  James P. Seymour: 1 / 347
  Ziling Zhou: 1 / 85
  Haifeng Yu: 1 / 85
  Binbin Chen: 1 / 85
  Nirwan Ansari: 1 / 69
  Tao Han: 1 / 69
  Gil Zussman: 1 / 63
  Rittwik Jana: 1 / 63
  Ashwin Sridharan: 1 / 63
  Vaneet Aggarwal: 1 / 63
  Vinay A. Vaishampayan: 1 / 63
  N. K. Shankaranarayanan: 1 / 63
  Robert Margolies: 1 / 63
  Kang, X.: 1 / 35
  Ying, L.: 1 / 35
  Jaramillo, J.J.: 1 / 35
  Wang, W.: 1 / 35
  2015
  Urs Niesen: 1 / 381
  Mohammad Ali Maddah-Ali: 1 / 381
  Qing Cao: 1 / 240
  Athanasios V. Vasilakos: 1 / 240
  Yanjun Yao: 1 / 240
  Leandros Tassiulas: 2 / 207
  Junshan Zhang: 2 / 164
  Xiaowen Gong: 1 / 153
  Xu Chen: 1 / 153
  Brian Proulx: 1 / 153
  Yu Wu: 1 / 133
  Linquan Zhang: 1 / 133
  Francis C. M. Lau: 1 / 133
  Bo Li: 1 / 133
  Chuan Wu: 1 / 133
  Zongpeng Li: 1 / 133
  Jie Wu: 1 / 125
  Xiao Chen: 1 / 125
  Yang Xiang: 1 / 125
  Wanlei Zhou: 1 / 125
  2016
  Steven H. Low: 2 / 133
  Jaehyun Hwang: 1 / 129
  Anwar Walid: 1 / 129
  Qiuyu Peng: 1 / 129
  Ilker Demirkol: 1 / 90
  Leonhard M. Reindl: 1 / 90
  Jordi Casademont: 1 / 90
  Joaquim Oller: 1 / 90
  Gerd Ulrich Gamm: 1 / 90
  Josep Paradells: 1 / 90
  Xiang-Yang Li: 1 / 89
  Dong Zhao: 1 / 89
  Huadong Ma: 1 / 89
  Haifeng Yu: 1 / 85
  Ziling Zhou: 1 / 85
  Binbin Chen: 1 / 85
  Simon S. Lam: 3 / 72
  Hongkun Yang: 1 / 67
  Emilio Leonardi: 1 / 52
  Michele Garetto: 1 / 52
  2017
  Iosifidis George: 1 / 24
  Huang Jianwei: 1 / 24
  Tassiulas Leandros: 1 / 24
  Gao Lin: 1 / 24
  Jun Zhao: 1 / 20
  Alex X. Liu: 1 / 15
  Song Guo: 1 / 15
  Jie Wu: 1 / 15
  Peng Li: 1 / 15
  Xiulong Liu: 1 / 15
  Keqiu Li: 1 / 15
  Kun Wang: 1 / 15
  Ren Kui: 1 / 8
  Li Qi: 1 / 8
  He Liang: 1 / 8
  Lee Patrick P. C.: 1 / 8
  Su Purui: 1 / 8
  Zhang Peng: 1 / 8
  Xiaofeng Gao: 1 / 7
  Zhiyin Chen: 1 / 7
  2018
  Gao Lin: 2 / 5
  Huang Jianwei: 2 / 5
  Liu Ya-Feng: 1 / 4
  Ma Qian: 1 / 4
  Wang Shou: 1 / 1
  Li Qi: 2 / 1
  Pang Haitian: 1 / 1
  Sun Lifeng: 1 / 1
  Xu Mingwei: 2 / 1
  Yang Yuan: 1 / 1
  Tang Ming: 1 / 1
  Ren Kui: 1 / 0
  Chen Yanyu: 1 / 0
  Lee Patrick P. C.: 1 / 0
  2019
  Song Liang: 1 / 0
  Du Hongwei: 1 / 0
  Liu Chunyan: 1 / 0
  Huang Hejiao: 1 / 0
  Jia Xiaohua: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation