IEEE Wireless Communications

  IEEE Wireless Communications is a bimonthly scientific journal published by the IEEE Communications Society. Papers highlight such topics as portable telephones, communicating palmtop computers, protocols, messaging, communications, and personalized traffic filtering. It also covers such policy issues as spectrum allocation, industry structure, and technology evolution.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2015
  Xuemin (Sherman) Shen: 2 / 337
  Ran Zhang: 1 / 264
  Zhongming Zheng: 1 / 264
  Lin X. Cai: 1 / 264
  Miao Wang: 1 / 264
  Rui Zhang: 1 / 242
  Yong Zeng: 1 / 242
  Suzhi Bi: 1 / 242
  Ekram Hossain: 3 / 229
  Hina Tabassum: 3 / 228
  Muhammad Ali Imran: 3 / 217
  Muhammad Zeeshan Shakir: 2 / 198
  Zhaocheng Wang: 1 / 195
  De Mi: 1 / 195
  Linglong Dai: 1 / 195
  Zhen Gao: 1 / 195
  Chonggang Wang: 3 / 180
  Chunxiao Jiang: 1 / 162
  Julian Cheng: 1 / 162
  Haijun Zhang: 1 / 162
  2016
  Song Tu: 1 / 424
  Cheng-Xiang Wang: 1 / 424
  Guoqiang Mao: 1 / 424
  Xiaohu Ge: 1 / 424
  Tao Han: 1 / 424
  Bo Hu: 1 / 152
  Shanzhi Chen: 1 / 152
  Fei Qin: 1 / 152
  Zhonglin Chen: 1 / 152
  Xi Li: 1 / 152
  Mohsen Guizani: 4 / 151
  Boris Bellalta: 1 / 142
  Zhu Han: 4 / 137
  Jiandong Li: 2 / 99
  Chungang Yang: 2 / 99
  Li Wang: 1 / 81
  Tommy Svensson: 1 / 81
  Bo Bai: 1 / 81
  Wei Chen: 1 / 81
  Ying Peng: 1 / 75

  Publications

  Browse by Citation
  17
  Shaohui Sun, Jin-Ling Hu,Ying Peng, Xue-Ming Pan, Li Zhao, Jia-Yi Fang
  (2016)
  Cited by75
  66
  Jiann-Ching Guey, Pei-Kai Liao, Yih-Shen Chen,Alex Hsu, Chien-Hwa Hwang, Gabriel Lin
  (2015)
  Cited by24
  70
  Xiong Xiong,Wei Xiang,Kan Zheng, Hengyang Shen, Xingguang Wei
  (2015)
  Cited by22