IEEE Transactions on Computers

  IEEE Transactions on Computers is a monthly peer-reviewed scientific journal covering all aspects of computer design. It was established in 1952 and is published by the IEEE Computer Society. The editor-in-chief is Ahmed Louri, David and Marilyn Karlgaard Endowed Chair Professor of Electrical and Computer Engineering, George Washington University. According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2019 impact factor of 3.131.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Gerhard Fettweis: 1 / 504
  Nicola Michailow: 1 / 504
  Andreas Festag: 1 / 504
  Ainoa Navarro Caldevilla: 1 / 504
  Ivan Simoes Gaspar: 1 / 504
  Luciano Leonel Mendes: 1 / 504
  Maximilian Matthe: 1 / 504
  Ekram Hossain: 2 / 465
  Harpreet S. Dhillon: 4 / 352
  Norman C. Beaulieu: 1 / 287
  Chunxiao Jiang: 1 / 287
  Xiaoli Chu: 1 / 287
  Xiangming Wen: 1 / 287
  Meixia Tao: 1 / 287
  Haijun Zhang: 1 / 287
  Rui Zhang: 1 / 281
  Liang Liu: 1 / 281
  Kee-Chaing Chua: 1 / 281
  Hyungsik Ju: 1 / 259
  Rui Zhang: 1 / 259
  2015
  Ziliang Zong: 1 / 239
  Meikang Qiu: 1 / 239
  Zhong Ming: 1 / 239
  Keke Gai: 1 / 239
  Jiayin Li: 1 / 239
  Yang Xiang: 3 / 226
  BenoîT Champagne: 1 / 180
  Yulong Zou: 1 / 180
  Lajos Hanzo: 1 / 180
  Wei-Ping Zhu: 1 / 180
  Jinho Choi: 1 / 164
  Laurence T. Yang: 4 / 157
  Yang, L.: 2 / 153
  Jinjun Chen: 2 / 147
  Yong Zeng: 1 / 146
  Rui Zhang: 1 / 146
  Martin Haenggi: 2 / 142
  Bin Yang: 1 / 133
  Guoqiang Mao: 1 / 133
  Tao Han: 1 / 133
  2016
  Athanasios V. Vasilakos: 3 / 222
  Zhong Ming: 1 / 180
  Yibin Li: 1 / 180
  Wenyun Dai: 1 / 180
  Meikang Qiu: 1 / 180
  Guihai Chen: 2 / 174
  Tong Meng: 1 / 166
  Zheng Yang: 1 / 166
  Fan Wu: 1 / 166
  Antonio Alfredo Ferreira Loureiro: 1 / 123
  Azzedine Boukerche: 1 / 123
  Luiz Filipe Menezes Vieira: 1 / 123
  Rodolfo Wanderson Lima Coutinho: 1 / 123
  Laurence T. Yang: 2 / 120
  Qianhong Wu: 3 / 104
  Zhikui Chen: 1 / 100
  Qingchen Zhang: 1 / 100
  Fabrizio Lombardi: 5 / 97
  Jie Han: 2 / 75
  Bo Qin: 2 / 68
  2017
  Jinhong Yuan: 1 / 72
  Hui-Ming Wang: 1 / 72
  Derrick Wing Kwan Ng: 1 / 72
  Zhiqiang Wei: 1 / 72
  Gao Qian: 1 / 16
  You Jiayi: 1 / 16
  Wang Ping: 1 / 16
  Hua Yingbo: 1 / 16
  Xu Zhengyuan: 1 / 16
  Liu Erwu: 1 / 16
  Wang Rui: 1 / 16
  Erdinc Ozturk: 1 / 4
  Erkay Savas: 1 / 4
  Berk Sunar: 1 / 4
  Yarkin Doroz: 1 / 4
  Suihua Cai: 1 / 1
  Nina Lin: 1 / 1
  Xiao Ma: 1 / 1
  Wei Ding: 1 / 0
  Ozcan Ozturk: 1 / 0
  2018
  Homa Esfahanizadeh: 1 / 9
  Ahmed Hareedy: 1 / 9
  Lara Dolecek: 1 / 9
  Xu Zhengyuan: 1 / 8
  Zou Difan: 1 / 8
  Gong Chen: 1 / 8
  Bo Ai: 1 / 7
  Jiayi Zhang: 1 / 7
  Octavia A. Dobre: 1 / 7
  Ziyan He: 1 / 7
  Linglong Dai: 1 / 7
  Hou Hanxu: 1 / 5
  Yunghsiang S. Han: 2 / 5
  Carlo Condo: 1 / 3
  Furkan Ercan: 1 / 3
  Warren J. Gross: 1 / 3
  Li Hui: 1 / 0
  Cui Ying: 1 / 0
  Mohamed-Slim Alouini: 1 / 0
  Abla Kammoun: 1 / 0
  2019
  Sonia AïSsa: 1 / 5
  Gervais N. Kamga: 1 / 5
  Osvaldo Simeone: 1 / 4
  JöRg Kliewer: 1 / 4
  Malihe Aliasgari: 1 / 4
  Qing Xue: 1 / 2
  Jonathan Rodriguez: 1 / 2
  Shahid Mumtaz: 1 / 2
  Ming Xiao: 1 / 2
  Xuming Fang: 1 / 2
  Minh N. Vu: 1 / 1
  Truyen V. Nguyen: 1 / 1
  Duy H. N. Nguyen: 1 / 1
  Nghi H. Tran: 1 / 1
  Hoang Duong Tuan: 1 / 1
  Rose Qingyang Hu: 1 / 0
  Bennis Mehdi: 1 / 0
  Jingjing Wang: 1 / 0
  Bin Li: 1 / 0
  Lei X.: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation