IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters

  IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (GRSL) is a monthly publication for short papers (maximum length 5 pages) addressing new ideas and formative concepts in remote sensing as well as important new and timely results and concepts.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Rolf Scheiber: 1 / 26
  Alberto Moreira: 1 / 26
  Pau Prats: 1 / 26
  Andreas Reigber: 1 / 26
  Octavio Ponce: 1 / 26
  Gabriel Ducret: 1 / 20
  Raphael Grandin: 1 / 20
  StéPhane Guillaso: 1 / 20
  CéCile Lasserre: 1 / 20
  Marie-Pierre Doin: 1 / 20
  2015
  Tong Zhang: 1 / 164
  Qian Wang: 1 / 164
  Qin Zou: 1 / 164
  Lihao Ni: 1 / 164
  Bodhaswar T. Maharaj: 1 / 122
  Brian P. Salmon: 1 / 122
  Frans Van Den Bergh: 1 / 122
  Francois P. S. Luus: 1 / 122
  Yansheng Li: 1 / 121
  Hong-Bo Pan: 1 / 121
  Zhengrou Zou: 1 / 121
  Chao Tao: 1 / 121
  Fuliang Chen: 1 / 96
  Baoming Li: 1 / 96
  Hongyu Wang: 1 / 96
  Jie Geng: 1 / 96
  Xiaorui Ma: 1 / 96
  Jianchao Fan: 1 / 96
  Kang Liu: 1 / 87
  Gellert Mattyus: 1 / 87
  2016
  Hongwei Liu: 2 / 200
  Mihai Datcu: 2 / 196
  Dimitrios Marmanis: 1 / 184
  Thomas Esch: 1 / 184
  Uwe Stilla: 1 / 184
  Mengyuan Huang: 1 / 165
  Bo Chen: 1 / 165
  Jun Ding: 1 / 165
  Youngwook Kim: 1 / 154
  Taesup Moon: 1 / 154
  Liangpei Zhang: 5 / 138
  Jiayi Ma: 4 / 113
  Licheng Jiao: 6 / 105
  Xiaoguang Mei: 3 / 93
  Yong Ma: 3 / 93
  Yangkang Chen: 1 / 81
  Siyuan Cao: 1 / 81
  Wei Liu: 1 / 81
  Qiqi Zhu: 1 / 77
  Bei Zhao: 1 / 77

  Publications

  Browse by Citation
  15
  Li Feng, Minghu Wu,Qingxia Li,Ke Chen, Yufang Li, Zhangqing He, Jing Tong, Lingying Tu, Honggang Xie, Hailiang Lu
  (2016)
  Cited by42
  26
  Shaohuan Zu,Hui Zhou, Yangkang Chen, Xiao Pan, Shuwei Gan, Dong Zhang
  (2016)
  Cited by35