IEEE Transactions on Industrial Electronics

  IEEE Transactions on Industrial Electronics is published monthly. Its scope encompasses the applications of electronics, controls and communications, instrumentation and computational intelligence for the enhancement of industrial and manufacturing systems and processes. Included are power electronics and drive control techniques, system control and signal processing, fault detection and diagnosis, power systems, instrumentation, measurement and testing, modeling and simulation, motion control, robotics, sensors and actuators, implementation of neural nets, fuzzy logic, and artificial intelligence in industrial systems, factory automation, communication and computer networks.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Kamal Al-Haddad: 4 / 396
  Louis-A. Dessaint: 2 / 327
  Josep M. Guerrero: 3 / 304
  Vinod Khadkikar: 3 / 251
  Tomislav Dragicevic: 2 / 226
  Juan C. Vasquez: 2 / 226
  Shailendra Jain: 2 / 218
  Ebrahim Babaei: 4 / 191
  Weidong Xiao: 2 / 188
  Souleman Njoya Motapon: 1 / 178
  Behrooz Mirafzal: 1 / 170
  Giampaolo Buticchi: 2 / 161
  Davide Barater: 2 / 161
  Carlo Concari: 2 / 161
  Emilio Lorenzani: 2 / 161
  Krishna Kumar Gupta: 1 / 154
  José R. Rodriguez: 2 / 154
  Abdelhamid Hamadi: 1 / 149
  Salem Rahmani: 1 / 149
  Leon M. Tolbert: 2 / 148
  2015
  Salvador Ceballos: 2 / 148
  Jordi Zaragoza: 2 / 148
  Josep Pou: 2 / 148
  Daniel E. Quevedo: 1 / 146
  Ricardo P. Aguilera: 1 / 146
  Jose I. Leon: 1 / 146
  Leopoldo GarcíA Franquelo: 1 / 146
  Abraham Marquez: 1 / 146
  Sergio Vazquez: 1 / 146
  Vassilios G. Agelidis: 1 / 128
  Georgios Konstantinou: 1 / 128
  Ricard Picas: 1 / 128
  Joan Nicolas-Apruzzese: 3 / 117
  Josep Bordonau: 3 / 117
  Dianguo Xu: 2 / 106
  Dae-Keun Choi: 1 / 105
  Kyo-Beum Lee: 1 / 105
  Alejandro Calle-Prado: 1 / 97
  José R. Rodriguez: 1 / 97
  Patricio Cortes: 1 / 97
  2016
  Necmi Altin: 1 / 44
  Saban Ozdemir: 1 / 44
  Osman Kukrer: 1 / 44
  Ibrahim Sefa: 1 / 44
  Hasan Komurcugil: 1 / 44
  Yan Xing: 1 / 41
  Kai Sun: 1 / 41
  Lei Zhu: 1 / 41
  Liqun Chen: 1 / 41
  Hongfei Wu: 1 / 41
  Ikhlaq Hussain: 1 / 38
  Manem Srinivas: 1 / 38
  Bhim Singh: 1 / 38
  Haobin Jiang: 1 / 25
  Weiyu Zhang: 1 / 25
  Jianfeng Chen: 1 / 25
  Zebin Yang: 1 / 25
  Xiaodong Sun: 1 / 25
  Long Chen: 1 / 25
  Shahla Nikpour Avilagh: 1 / 22
  2017
  Drazen Dujic: 1 / 21
  Uzair Javaid: 1 / 21
  Wim Van Der Merwe: 1 / 21
  Francisco D. Freijedo: 1 / 21
  Liang Bin: 1 / 19
  Yang Jun: 1 / 19
  Lu Weining: 1 / 19
  Meng Deshan: 1 / 19
  Cheng Yu: 1 / 19
  Zhang Tao: 1 / 19
  Naxin Cui: 1 / 15
  Chunting Chris Mi: 1 / 15
  Bing Xia: 1 / 15
  Chenghui Zhang: 1 / 15
  Jufeng Yang: 1 / 15
  Yunlong Shang: 1 / 15
  Guipeng Chen: 2 / 6
  Yan Deng: 2 / 6
  Lin Jiang: 1 / 6
  Yihua Hu: 1 / 6
  2018
  Zhou Binghang: 1 / 5
  Hua Zhongyun: 1 / 5
  Zhou Yicong: 1 / 5
  Liu Yang: 1 / 2
  Song Fazhi: 1 / 2
  He Ping: 1 / 2
  Yang Xiaofeng: 1 / 2
  Yang Zhile: 1 / 2
  Xu Jian-Xin: 1 / 2
  Zhao Yang: 1 / 0
  Gu Yu: 1 / 0
  Wang Chao: 1 / 0
  Jia Wei: 1 / 0
  Zhang Bohan: 1 / 0
  Jin Shanshan: 1 / 0
  Li Shujie: 1 / 0
  Zhang Donglai: 2 / 0
  Wang Ronggang: 1 / 0
  Qu Lu: 1 / 0
  Min Hai: 1 / 0
  2019
  Zhou Binghang: 1 / 0
  Zhou Yicong: 1 / 0
  Qu Lu: 1 / 0
  Hua Zhongyun: 1 / 0
  Zhang Donglai: 2 / 0

  Publications

  Browse by Citation