International Conference on Computational Linguistics

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Maira Gatti: 1 / 702
  CíCero Nogueira Dos Santos: 1 / 702
  Kang Liu: 3 / 519
  Daojian Zeng: 3 / 519
  Guangyou Zhou: 2 / 506
  Jun Zhao: 2 / 505
  Siwei Lai: 1 / 495
  Ting Liu: 5 / 224
  Bing Qin: 3 / 152
  Tie-Yan Liu: 2 / 146
  Jesse Thomason: 1 / 144
  Raymond J. Mooney: 1 / 144
  Sergio Guadarrama: 1 / 144
  Kate Saenko: 1 / 144
  Subhashini Venugopalan: 1 / 144
  Ming Zhou: 3 / 140
  Yoshihiro Matsuo: 2 / 139
  Toshiro Makino: 2 / 139
  Furu Wei: 1 / 133
  Duyu Tang: 1 / 133
  2016
  Soujanya Poria: 2 / 273
  Ting Liu: 9 / 215
  BjöRn W. Schuller: 1 / 165
  Erik Cambria: 1 / 165
  Rajiv Bajpai: 1 / 165
  Erik Cambria: 2 / 153
  Duyu Tang: 2 / 144
  Bing Qin: 2 / 144
  Xiaocheng Feng: 1 / 140
  Lili Mou: 2 / 135
  Zhi Jin: 2 / 135
  Ge Li: 2 / 135
  Aliaksei Severyn: 1 / 113
  Erhardt Barth: 1 / 113
  Stanislau Semeniuta: 1 / 113
  Bo Xu: 4 / 110
  Devamanyu Hazarika: 1 / 108
  Prateek Vij: 1 / 108
  Suncong Zheng: 1 / 87
  Zhenyu Qi: 1 / 87
  2017
  Hareesh Bahuleyan: 1 / 18
  Olga Vechtomova: 1 / 18
  Rada Mihalcea: 1 / 18
  Pascal Poupart: 1 / 18
  VeróNica PéRez-Rosas: 1 / 18
  Bennett Kleinberg: 1 / 18
  Alexandra Lefevre: 1 / 18
  Lili Mou: 1 / 18
  Liang Huang: 1 / 13
  Kai Zhao: 1 / 13
  Mingbo Ma: 1 / 13
  Krishnaprasad Thirunarayan: 1 / 6
  Amit P. Sheth: 1 / 6
  Hussein S. Al-Olimat: 1 / 6
  Valerie L. Shalin: 1 / 6
  Benjamin J. Lengerich: 1 / 4
  Christopher Potts: 1 / 4
  Andrew L. Maas: 1 / 4
  Ivan Titov: 1 / 2
  Arthur Brazinskas: 1 / 2
  2018
  Hai Zhao: 6 / 51
  Roland Vollgraf: 1 / 42
  Duncan Blythe: 1 / 42
  Alan Akbik: 1 / 42
  Benno Stein: 2 / 22
  Tim Gollub: 1 / 21
  Matthias Hagen: 1 / 21
  Sebastian Schuster: 1 / 21
  Kristof Komlossy: 1 / 21
  Matti Wiegmann: 1 / 21
  Martin Potthast: 1 / 21
  Erika Patricia Garces Fernandez: 1 / 21
  Iryna Gurevych: 6 / 20
  Steven Bethard: 1 / 20
  Vikas Yadav: 1 / 20
  Xu Sun: 5 / 18
  Zhuosheng Zhang: 1 / 15
  Wuwei Lan: 1 / 15
  Pengfei Zhu: 1 / 15
  Gongshen Liu: 2 / 15

  Publications

  Browse by Citation
  31
  Cited by54
  43
  Cited by40
  69
  Cited by29