ACM Multimedia

  ACM Multimedia (ACM-MM) is the Association for Computing Machinery (ACM)'s annual conference on multimedia, sponsored by the SIGMM special interest group on multimedia in the ACM. SIGMM specializes in the field of multimedia computing, from underlying technologies to applications, theory to practice, and servers to networks to devices.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Sergey Karayev: 1 / 11259
  Evan Shelhamer: 1 / 11259
  Trevor Darrell: 1 / 11259
  Jeff Donahue: 1 / 11259
  Yangqing Jia: 1 / 11259
  Ross B. Girshick: 1 / 11259
  Jonathan Long: 1 / 11259
  Sergio Guadarrama: 1 / 11259
  Karel Lenc: 1 / 2175
  Andrea Vedaldi: 1 / 2175
  Zhu Jianke: 2 / 593
  Steven Chu-Hong Hoi: 1 / 521
  Yongdong Zhang: 1 / 521
  Pengcheng Wu: 1 / 521
  Ji Wan: 1 / 521
  Dayong Wang: 1 / 521
  Jintao Li: 1 / 521
  Christopher Jacoby: 1 / 290
  Juan Pablo Bello: 1 / 290
  Justin Salamon: 1 / 290
  2015
  Andrea Vedaldi: 1 / 2175
  Karel Lenc: 1 / 2175
  Shih-Fu Chang: 7 / 240
  Yu-Gang Jiang: 2 / 235
  Xi Wang: 1 / 234
  Xiangyang Xue: 1 / 234
  Hao Ye: 1 / 234
  Zuxuan Wu: 1 / 234
  Yang Yang: 7 / 192
  Karol J. Piczak: 1 / 191
  Zhaozheng Yin: 1 / 149
  Wenchao Jiang: 1 / 149
  Richang Hong: 3 / 128
  Cees G. M. Snoek: 4 / 128
  Thomas Mensink: 2 / 120
  Dong Liu: 2 / 112
  Guangnan Ye: 2 / 112
  Wei Wang: 3 / 109
  Xiaochun Cao: 2 / 107
  Hongliang Xu: 1 / 107
  2016
  Tat-Seng Chua: 7 / 186
  R. Venkatesh Babu: 2 / 148
  Qi Tian: 4 / 141
  Srinivas S. S. Kruthiventi: 1 / 141
  Lokesh Boominathan: 1 / 141
  Yu-Gang Jiang: 4 / 118
  Heng Tao Shen: 5 / 117
  Zhaoyang Li: 1 / 115
  Pichao Wang: 1 / 115
  Yonghong Hou: 1 / 115
  Wanqing Li: 1 / 115
  Fumin Shen: 5 / 112
  Thomas S. Huang: 1 / 106
  Zhimin Cao: 1 / 106
  Jiahui Yu: 1 / 106
  Yuning Jiang: 1 / 106
  Zhangyang Wang: 1 / 106
  Alireza Aminlou: 1 / 103
  Miska M. Hannuksela: 1 / 103
  Moncef Gabbouj: 1 / 103
  2017
  Heng Tao Shen: 7 / 181
  Qi Tian: 6 / 141
  Xiang Xiang: 1 / 111
  Jian Cheng: 1 / 111
  Feng Wang: 1 / 111
  Alan L. Yuille: 1 / 111
  Yang Yang: 1 / 105
  Alan Hanjalic: 1 / 105
  Xing Xu: 1 / 105
  Bokun Wang: 1 / 105
  Shiliang Zhang: 2 / 103
  Liqiang Nie: 5 / 100
  Yu-Gang Jiang: 7 / 99
  Wen Gao: 2 / 95
  Hantao Yao: 1 / 95
  Longhui Wei: 1 / 95
  Jiashi Feng: 4 / 74
  Larry S. Davis: 2 / 71
  Zheng Shou: 1 / 70
  Tianwei Lin: 1 / 70
  2018
  Xiong Chen: 1 / 52
  Yufeng Yuan: 1 / 52
  Xi Zhou: 1 / 52
  Jiwei Li: 1 / 52
  Guanshuo Wang: 1 / 52
  Liang Lin: 6 / 24
  Philip S. Yu: 2 / 23
  Meiyu Huang: 1 / 22
  Yongdong Zhang: 5 / 22
  Jindong Wang: 1 / 22
  Han Yu: 1 / 22
  Yiqiang Chen: 1 / 22
  Wenjie Feng: 1 / 22
  Zheng-Jun Zha: 10 / 22
  Guanbin Li: 2 / 20
  Le Dong: 2 / 19
  Wei Zhang: 1 / 17
  Huiyou Chang: 1 / 17
  Xiang He: 1 / 17
  Daqing Liu: 1 / 14

  Publications

  Browse by Citation
  10
  被引用191
  18
  Lokesh Boominathan, Srinivas S. S. Kruthiventi,R. Venkatesh Babu
  (2016)
  被引用141
  79
  被引用49