International Conference on Image Processing

  ICIP is the world’s largest and most comprehensive technical conference focused on image and video processing and computer vision, the conference will feature world-class speakers, tutorials, exhibits and innovative programs that include grand challenges, prominent industry talks, showcases, etc.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Giulio Marin: 1 / 251
  Pietro Zanuttigh: 1 / 251
  Fabio Dominio: 1 / 251
  Stefan Winkler: 1 / 235
  Hongwei Ng: 1 / 235
  Xiaolong Li: 1 / 187
  Bin Li: 1 / 187
  Ming Wang: 1 / 187
  Jiwu Huang: 1 / 187
  Luisa Verdoliva: 4 / 142
  Davide Cozzolino: 4 / 142
  Marco Tagliasacchi: 6 / 91
  Diego Gragnaniello: 2 / 90
  Guangtao Zhai: 4 / 87
  Xiaokang Yang: 3 / 79
  Dinei A. F. FlorêNcio: 1 / 77
  Cha Zhang: 1 / 77
  Charles T. Loop: 1 / 77
  Wenjun Zhang : 2 / 76
  Ke Gu: 2 / 76
  2015
  Nasser Kehtarnavaz: 2 / 204
  Roozbeh Jafari: 1 / 201
  Chen Chen: 1 / 201
  Zhou Wang: 4 / 129
  Paolo Remagnino: 1 / 119
  Sue Han Lee: 1 / 119
  Paul Wilkin: 1 / 119
  Chee Seng Chan: 1 / 119
  Marios Savvides: 6 / 100
  Felix Juefei-Xu: 4 / 92
  Jukka Komulainen: 1 / 90
  Abdenour Hadid: 1 / 90
  Zinelabidine Boulkenafet: 1 / 90
  Kede Ma: 2 / 81
  Yao Wang: 3 / 73
  Matthias RäTsch: 1 / 54
  Patrik Huber: 1 / 54
  Zhen-Hua Feng: 1 / 54
  Josef Kittler: 1 / 54
  William J. Christmas: 1 / 54
  2016
  Lionel Ott: 1 / 204
  Ben Upcroft: 1 / 204
  Fabio Ramos: 1 / 204
  Alex Bewley: 1 / 204
  Zongyuan Ge: 1 / 204
  Lei Zhang: 1 / 174
  Yimin Daniel Zhang: 1 / 174
  Fan Yang: 1 / 174
  Ying Julie Zhu: 1 / 174
  Ayman El-Baz: 6 / 120
  Christophe De Vleeschouwer: 3 / 108
  Codruta Orniana Ancuti: 2 / 100
  Cosmin Ancuti: 2 / 100
  Ehsan Hosseini-Asl: 3 / 91
  Robert Keynton: 3 / 91
  Wojciech Samek: 2 / 87
  Dominique Maniry: 1 / 82
  Sebastian Bosse: 1 / 82
  Thomas Wiegand: 1 / 82
  Haizhou Ai: 3 / 72
  2017
  Alex Bewley: 1 / 127
  Dietrich Paulus: 1 / 127
  Nicolai Wojke: 1 / 127
  Grigory Antipov: 1 / 119
  Moez Baccouche: 1 / 119
  Jean-Luc Dugelay: 1 / 119
  Guijin Wang: 2 / 82
  Xinghao Chen: 1 / 65
  Fei Qiao: 1 / 65
  Huazhong Yang: 1 / 65
  Cairong Zhang: 1 / 65
  Hengkai Guo: 1 / 65
  Moin Nabi: 1 / 48
  Enver Sangineto: 1 / 48
  Lucio Marcenaro: 2 / 48
  Nicu Sebe: 1 / 48
  Mahdyar Ravanbakhsh: 1 / 48
  Carlo S. Regazzoni: 2 / 48
  Bolun Cai: 2 / 43
  Xiangmin Xu: 2 / 43
  2018
  Konstantinos N. Plataniotis: 3 / 40
  Parnian Afshar: 1 / 37
  Arash Mohammadi: 2 / 37
  Honggang Qi: 1 / 30
  Siwei Lyu: 1 / 30
  Lipeng Ke: 1 / 30
  Ming-Ching Chang: 1 / 30
  Moemen Abdel-Razek: 1 / 19
  Mostafa Gamal: 1 / 19
  Senthil Yogamani: 1 / 19
  Martin JäGersand: 1 / 19
  Mennatullah Siam: 1 / 19
  Nasser M. Nasrabadi: 2 / 19
  Trac D. Tran: 3 / 17
  Wen Gao: 4 / 17
  Xiaodong Xie: 1 / 12
  Li Tao: 1 / 12
  Jiaying Liu: 2 / 12
  Christine Guillemot: 2 / 12
  Fan Yang: 1 / 12

  Publications

  Browse by Citation
  5
  Cited by174
  26
  Cited by54
  34
  Cited by44
  50
  Jisheng Li, Ziyu Wen, Sihan Li, Yikai Zhao, Bichuan Quo,Jiangtao Wen
  (2016)
  Cited by35
  80
  Cited by28