ACM Knowledge Discovery and Data Mining

  The annual KDD conference is the premier interdisciplinary conference bringing together researchers and practitioners from data science, data mining, knowledge discovery, large-scale data analytics, and big data.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Bryan Perozzi: 2 / 2014
  Steven Skiena: 1 / 1892
  Rami Al-Rfou': 1 / 1892
  Evgeniy Gabrilovich: 2 / 949
  Ni Lao: 1 / 920
  Thomas Strohmann: 1 / 920
  Geremy Heitz: 1 / 920
  Kevin Murphy: 1 / 920
  Wilko Horn: 1 / 920
  Wei Zhang: 1 / 920
  Xin Dong : 1 / 920
  Shaohua Sun: 1 / 920
  Alexander J. Smola: 3 / 703
  Cong Zhao: 1 / 304
  Defu Lian: 1 / 304
  Yong Rui: 1 / 304
  Guangzhong Sun: 1 / 304
  Xing Xie: 1 / 304
  Enhong Chen: 1 / 304
  Tong Zhang: 1 / 303
  2015
  Jure Leskovec: 3 / 799
  Dit-Yan Yeung: 1 / 650
  Naiyan Wang: 1 / 650
  Hao Wang: 1 / 650
  Julian J. Mcauley: 1 / 413
  Rahul Pandey: 1 / 413
  Johannes Gehrke: 3 / 407
  Carlos Scheidegger: 1 / 377
  John Moeller: 1 / 377
  Michael Feldman: 1 / 377
  Sorelle A. Friedler: 1 / 377
  Suresh Venkatasubramanian: 1 / 377
  Paul Koch: 1 / 368
  Rich Caruana: 1 / 368
  Yin Lou: 1 / 368
  Noemie Elhadad: 1 / 368
  Marc Sturm: 1 / 368
  Eric P. Xing: 4 / 321
  Qiaozhu Mei: 2 / 318
  Guo-Jun Qi: 3 / 298
  2016
  Tianqi Chen: 1 / 2984
  Carlos Guestrin: 1 / 2984
  Jure Leskovec: 3 / 1917
  Aditya Grover: 1 / 1707
  Peng Cui: 4 / 861
  Wenwu Zhu: 3 / 839
  Daixin Wang: 1 / 587
  Hui Xiong: 8 / 265
  Jian Pei: 3 / 264
  Nicholas Jing Yuan: 2 / 253
  Xing Xie: 2 / 253
  Mingdong Ou: 1 / 239
  Mohammad Taha Bahadori: 3 / 236
  Jimeng Sun: 3 / 236
  Defu Lian: 1 / 229
  Fuzheng Zhang: 1 / 229
  Wei-Ying Ma: 1 / 229
  Edward Choi: 2 / 227
  Amit Agarwal: 1 / 203
  Frank Seide: 1 / 203
  2017
  Yuxiao Dong: 2 / 279
  Nitesh V. Chawla: 2 / 279
  Ananthram Swami: 1 / 273
  D. Sculley: 3 / 170
  Daniel R. Figueiredo: 1 / 166
  Pedro H. P. Saverese: 1 / 166
  Leonardo Filipe Rodrigues Ribeiro: 1 / 166
  Subhodeep Moitra: 1 / 163
  Daniel Golovin: 1 / 163
  John Karro: 1 / 163
  Greg Kochanski: 1 / 163
  Benjamin Solnik: 1 / 163
  Jiawei Han: 4 / 129
  Jure Leskovec: 2 / 129
  David F. Gleich: 3 / 128
  Austin R. Benson: 1 / 111
  Hao Yin: 1 / 111
  Quan Yuan: 2 / 106
  Yangqiu Song: 2 / 103
  Jieping Ye: 4 / 101
  2018
  Jure Leskovec: 2 / 122
  William L. Hamilton: 1 / 102
  Pong Eksombatchai: 1 / 102
  Rex Ying: 1 / 102
  Kaifeng Chen: 1 / 102
  Ruining He: 1 / 102
  Philip S. Yu: 6 / 62
  Wenwu Zhu: 7 / 47
  Stephan GüNnemann: 1 / 45
  Amir Akbarnejad: 1 / 45
  Daniel ZüGner: 1 / 45
  Peng Cui: 6 / 45
  Jieping Ye: 5 / 41
  Hongzhi Yin: 4 / 41
  Hao Wang: 4 / 40
  Thorsten Joachims: 1 / 35
  Xia Hu: 4 / 35
  Ashudeep Singh: 1 / 35
  Jing Gao: 5 / 33
  Wei Cheng: 4 / 33

  Publications

  Browse by Citation
  37
  Leonardo Filipe Rodrigues Ribeiro, Pedro H. P. Saverese,Daniel R. Figueiredo
  (2017)
  被引用166
  38
  被引用163
  45
  被引用147
  46
  Anjuli Kannan,Karol Kurach,Sujith Ravi, Tobias Kaufmann,Andrew Tomkins,Balint Miklos,Greg Corrado, László Lukács, Marina Ganea, Peter Young,Vivek Ramavajjala
  (2016)
  被引用145
  58
  被引用128
  96
  Denis Baylor,Eric Breck,Heng-Tze Cheng, Noah Fiedel, Chuan Yu Foo, Zakaria Haque, Salem Haykal, Mustafa Ispir,Vihan Jain, Levent Koc, Chiu Yuen Koo, Lukasz Lew
  (2017)
  被引用85