ACM International Conference on Mobile Computing and Networking

  MobiCom has been held every year since 1995. The conference serves as the premier international forum addressing networks, systems, algorithms, and applications that support the symbiosis of mobile computers and wireless networks. The conference covers all areas of mobile computing and mobile and wireless networking.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Yunhao Liu: 4 / 415
  Xiang-Yang Li: 4 / 415
  Jie Yang : 2 / 401
  Prabal Dutta: 3 / 397
  Ko-Jen Hsiao: 1 / 397
  Ye-Sheng Kuo: 2 / 397
  Pat Pannuto: 2 / 397
  Jian Liu: 1 / 394
  Yan Wang: 1 / 394
  Yingying Chen: 1 / 394
  Marco Gruteser: 1 / 394
  Hongbo Liu: 1 / 394
  Yekui Chen: 1 / 361
  Lei Yang: 1 / 361
  Mo Li: 1 / 361
  Chaowei Xiao: 1 / 361
  Kaigui Bian: 2 / 226
  Dina Katabi: 3 / 208
  Daniela Rus: 1 / 205
  Swarun Kumar: 1 / 205
  2015
  Alex X. Liu: 2 / 598
  Wei Wang: 2 / 598
  Muhammad Shahzad: 2 / 598
  Kang Ling: 1 / 335
  Sanglu Lu: 1 / 335
  Kamran Ali: 1 / 263
  Mo Li: 2 / 252
  Zhenjiang Li: 2 / 252
  Kyle Jamieson: 4 / 239
  Yaxiong Xie: 1 / 223
  Xinyu Zhang: 6 / 208
  Tian He: 2 / 165
  Romit Roy Choudhury: 2 / 161
  Ted Tsung-Te Lai: 1 / 159
  He Wang: 1 / 159
  Kang G. Shin: 2 / 145
  Karthikeyan Sundaresan: 2 / 142
  Kyu-Han Kim: 1 / 131
  Dimitrios Koutsonikolas: 1 / 131
  Souvik Sen: 1 / 131
  2016
  Xinyu Zhang: 7 / 155
  Fadel Adib: 1 / 137
  Dina Katabi: 2 / 137
  Mingmin Zhao: 1 / 137
  Wei Wang: 2 / 116
  Alex X. Liu: 2 / 116
  Ke Sun: 1 / 116
  Hongbo Jiang: 1 / 97
  Dingyi Fang: 2 / 97
  Ju Wang: 2 / 97
  Kyle Jamieson: 1 / 97
  Jie Xiong: 1 / 97
  Xiaojiang Chen: 2 / 97
  Binbin Xie: 1 / 97
  Zhuoqing Morley Mao: 1 / 68
  Yihua Guo: 1 / 68
  Subhabrata Sen: 1 / 68
  Ashkan Nikravesh: 1 / 68
  Feng Qian: 1 / 68
  Wenguang Mao: 2 / 65
  2017
  Xinyu Zhang: 5 / 66
  Tian He: 3 / 47
  Zhijun Li: 3 / 47
  Huan Feng: 1 / 40
  Kassem Fawaz: 1 / 40
  Kang G. Shin: 1 / 40
  Ningwei Dai: 1 / 39
  Yong Cui: 1 / 39
  Jonas Karlsson: 1 / 39
  Vincenzo Mancuso: 1 / 39
  Stefan Alfredsson: 1 / 39
  Anna Brunstrom: 1 / 39
  Miguel PeóN QuiróS: 1 / 39
  Linhui Sun: 1 / 39
  Ali Safari Khatouni: 1 / 39
  Andra Lutu: 1 / 39
  Audun Fosselie Hansen: 1 / 39
  Zeqi Lai: 1 / 39
  Y. Charlie Hu: 1 / 39
  ÖZgü Alay: 1 / 39
  2018
  Dimitrios Koutsonikolas: 4 / 19
  Chen Song: 1 / 12
  Hongfei Xue: 1 / 12
  Shuochao Yao: 1 / 12
  Ye Yuan: 1 / 12
  Lu Su: 2 / 12
  Yaqing Wang: 1 / 12
  Xin Ma: 1 / 12
  Fenglong Ma: 1 / 12
  Wenjun Jiang: 1 / 12
  Chenglin Miao: 1 / 12
  Wenyao Xu: 1 / 12
  Marco Gramaglia: 1 / 10
  Albert Banchs: 1 / 10
  Cristina Marquez: 1 / 10
  Marco Fiore: 1 / 10
  Xavier Costa-PéRez: 1 / 10
  Feng Qian: 2 / 9
  Qingyang Xiao: 1 / 9
  Bo Han: 2 / 9

  Publications

  Browse by Citation
  66
  Swetank Kumar Saha, Yasaman Ghasempour,Muhammad Kumail Haider, Tariq Siddiqui, Paulo De Melo, Neerad Somanchi, Luke Zakrajsek,Arjun Singh, Owen Torres, Daniel Uvaydov,Josep Miquel Jornet,Edward W. Knightly
  (2017)
  Cited by34