International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Wenlu Hu: 1 / 314
  Kiryong Ha: 1 / 314
  Wolfgang Richter: 1 / 314
  Padmanabhan Pillai: 1 / 314
  Zhuo Chen: 1 / 314
  Mahadev Satyanarayanan: 1 / 314
  Suman Nath: 1 / 231
  William G. J. Halfond: 1 / 231
  Ramesh Govindan: 1 / 231
  Bin Liu: 1 / 231
  Shuai Hao: 1 / 231
  Deepak Ganesan: 2 / 227
  Abhinav Parate: 1 / 174
  Evangelos Kalogerakis: 1 / 174
  Chaniel Chadowitz: 1 / 174
  Meng-Chieh Chiu: 1 / 174
  Souvik Sen: 2 / 156
  Alexander Mariakakis: 2 / 156
  Jeongkeun Lee: 1 / 153
  Kyu-Han Kim: 1 / 153
  2015
  Yi-Chao Chen: 1 / 102
  Sangki Yun: 1 / 102
  Lili Qiu: 1 / 102
  Tianxing Li: 1 / 54
  Andrew T. Campbell: 1 / 54
  Chuankai An: 1 / 54
  Xia Zhou: 1 / 54
  Xinran Xiao: 1 / 54
  Alec Wolman: 1 / 52
  Kiron Lebeck: 1 / 52
  Stefan Saroiu: 1 / 52
  Ali Razeen: 1 / 52
  Madanlal Musuvathi: 1 / 52
  Eduardo Cuervo: 1 / 52
  Landon P. Cox: 1 / 52
  Marco Gruteser: 2 / 50
  Shubham Jain: 1 / 48
  Carla Fabiana Chiasserini: 1 / 48
  Carlo Borgiattino: 1 / 48
  Yingying Chen: 1 / 48
  2016
  Sharad Agarwal: 1 / 104
  Matthai Philipose: 1 / 104
  Haichen Shen: 1 / 104
  Alec Wolman: 1 / 104
  Seungyeop Han: 1 / 104
  Arvind Krishnamurthy: 1 / 104
  Thomas Moscibroda: 2 / 98
  Yuanchao Shu: 1 / 61
  Peng Cheng: 1 / 61
  Romit Roy Choudhury: 2 / 61
  Jiming Chen: 1 / 61
  Zidong Yang: 1 / 61
  Ji Hu: 1 / 61
  Ana Nika: 1 / 59
  Ben Y. Zhao: 1 / 59
  Bolun Wang: 1 / 59
  Gang Wang: 1 / 59
  Tianyi Wang: 1 / 59
  Haitao Zheng: 1 / 59
  He Wang: 1 / 57
  2017
  Youngki Lee: 3 / 87
  Rajesh Krishna Balan: 2 / 67
  Huynh Nguyen Loc: 1 / 67
  Xinyu Zhang: 2 / 56
  Sangki Yun: 2 / 53
  Wenguang Mao: 2 / 53
  Lili Qiu: 2 / 53
  Shilin Zhu: 1 / 46
  Haitham Hassanieh: 2 / 44
  Nicholas D. Lane: 2 / 44
  Xinyu Xing: 2 / 44
  Romit Roy Choudhury: 2 / 44
  Peng Liu: 2 / 44
  Nirupam Roy: 2 / 44
  Yi-Chao Chen: 1 / 40
  Huihuang Zheng: 1 / 40
  Aditya Virmani: 1 / 38
  Muhammad Shahzad: 1 / 38
  Xinyang Ge: 1 / 37
  Meng Yu: 1 / 37
  2018
  Chenshu Wu: 1 / 28
  Zheng Yang: 1 / 28
  Yunhao Liu: 1 / 28
  Kun Qian: 1 / 28
  Yi Zhang: 1 / 28
  Guidong Zhang: 1 / 28
  Lili Qiu: 2 / 20
  Jian He: 1 / 18
  Lei Han: 1 / 18
  Feng Li: 1 / 18
  Mubashir Adnan Qureshi: 1 / 18
  Jin Li: 1 / 18
  Elahe Soltanaghaei: 1 / 15
  Avinash Kalyanaraman: 1 / 15
  Kamin Whitehouse: 1 / 15
  Muhammad Shahzad: 1 / 14
  Raghav H. Venkatnarayan: 1 / 14
  Griffin Page: 1 / 14
  Marco Gruteser: 2 / 11
  Sicong Liu: 1 / 10

  Publications

  Browse by Citation
  18
  Cited by59
  52
  Endri Bregu, Nicola Casamassima, Daniel Cantoni,Luca Mottola,Kamin Whitehouse
  (2016)
  Cited by21
  70
  Raghav H. Venkatnarayan, Griffin Page,Muhammad Shahzad
  (2018)
  Cited by14