ACM International Conference on Information and Knowledge Management

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Aixin Sun: 3 / 341
  Jianfeng Gao: 1 / 338
  Yelong Shen: 1 / 338
  GréGoire Mesnil: 1 / 338
  Xiaodong He: 1 / 338
  Li Deng: 1 / 338
  Gao Cong: 2 / 207
  Quan Yuan: 2 / 207
  Tong Zhao: 1 / 159
  Irwin King: 1 / 159
  Julian J. Mcauley: 1 / 159
  Tie-Yan Liu: 2 / 150
  Thomas Pajor: 1 / 149
  Daniel Delling: 1 / 149
  Edith Cohen: 1 / 149
  Renato F. Werneck: 1 / 149
  Zhoujun Li: 3 / 149
  Chunyan Miao: 1 / 134
  Yong Liu: 1 / 134
  Wei Wei: 1 / 134
  2015
  Wei Lu: 1 / 415
  Shaosheng Cao: 1 / 415
  Qiongkai Xu: 1 / 415
  Maarten De Rijke: 2 / 250
  Tom Kenter: 2 / 250
  Hossein Vahabi: 3 / 212
  Jian-Yun Nie: 1 / 205
  Jakob Grue Simonsen: 1 / 205
  Alessandro Sordoni: 1 / 205
  Yoshua Bengio: 1 / 205
  Christina Lioma: 1 / 205
  Yun Fu: 1 / 169
  Sheng Li: 1 / 169
  Jaya Kawale: 1 / 169
  Yueming Lu: 1 / 146
  Zhongyu Wei: 1 / 146
  Wei Gao: 1 / 146
  Kam-Fai Wong: 1 / 146
  Jing Ma: 1 / 146
  Xiangnan He: 1 / 124
  2016
  Fangjiang Xu: 1 / 118
  Sen Wang: 1 / 118
  Hao Wang: 1 / 118
  Hongzhi Yin: 1 / 118
  Weitong Chen: 1 / 118
  Min Xie: 1 / 118
  Huan Liu: 4 / 95
  Oren Kurland: 3 / 91
  Lexing Xie: 4 / 89
  Charu Aggarwal: 3 / 87
  Maarten De Rijke: 5 / 87
  Anna Shtok: 2 / 83
  Jinfeng Rao ,Hua He,Jimmy Lin : 1 / 82
  Jiliang Tang: 3 / 77
  Gerhard Weikum: 4 / 75
  Saar Kuzi: 1 / 74
  Suhang Wang: 2 / 63
  W. Bruce Croft: 3 / 59
  Quanzhi Li: 3 / 59
  Qi Zhang: 2 / 57
  2017
  Jiliang Tang: 5 / 131
  Huan Liu: 2 / 117
  Natali Ruchansky: 2 / 93
  Yi Chang: 1 / 90
  Xia Hu: 2 / 90
  Jundong Li: 1 / 90
  Harsh Dani: 1 / 90
  Sungyong Seo: 1 / 88
  Yan Liu: 1 / 88
  Xueqi Cheng: 5 / 80
  Hongyun Cai: 1 / 78
  Sandro Cavallari: 1 / 78
  Vincent W. Zheng: 1 / 78
  Kevin Chen-Chuan Chang: 1 / 78
  Erik Cambria: 1 / 78
  Yongfeng Zhang: 2 / 64
  Francesco Bonchi: 3 / 64
  W. Bruce Croft: 1 / 62
  Qingyao Ai: 1 / 62
  Xu Chen: 1 / 62
  2018
  Weinan Zhang: 3 / 23
  Kun Gai: 3 / 22
  Wenjie Li: 3 / 21
  Miao Zhao: 2 / 20
  Minyi Guo: 1 / 20
  Jialin Wang: 1 / 20
  Hongwei Wang: 2 / 20
  Fuzheng Zhang: 1 / 20
  Xing Xie: 1 / 20
  Tara Safavi: 1 / 19
  Mark Heimann: 1 / 19
  Danai Koutra: 1 / 19
  Haoming Shen: 1 / 19
  W. Bruce Croft: 3 / 14
  Jun Wang: 1 / 14
  Han Li: 1 / 14
  Junqi Jin: 1 / 14
  Chengru Song: 1 / 14
  Nitesh V. Chawla: 2 / 12
  Chao Huang: 2 / 12

  Publications

  Browse by Citation
  1
  Cited by415