IEEE International Conference on Computer Communications

  INFOCOM may refer to:

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Xiang-Yang Li: 5 / 649
  Yunhao Liu: 11 / 464
  Yanmin Zhu: 4 / 435
  Wenjing Lou: 4 / 431
  Y. Thomas Hou: 2 / 398
  Hui Li : 2 / 380
  Junshan Zhang: 6 / 343
  Lionel M. Ni: 3 / 304
  Qian Zhang: 1 / 268
  Zhenni Feng: 1 / 268
  Athanasios V. Vasilakos: 1 / 268
  Qinghua Li: 2 / 264
  Dong Zhao: 1 / 262
  Huadong Ma: 1 / 262
  Shucheng Yu: 1 / 259
  Bing Wang: 1 / 259
  Zongpeng Li: 4 / 243
  Guohong Cao: 1 / 241
  Xiaoyan Zhu: 1 / 241
  Ben Niu: 1 / 241
  2015
  Mung Chiang: 7 / 278
  Rami Cohen: 1 / 256
  Liane Lewin-Eytan: 1 / 256
  Danny Raz: 1 / 256
  Joseph Naor: 1 / 256
  Khaled A. Harras: 1 / 208
  Heba Abdelnasser: 1 / 208
  Moustafa Youssef: 1 / 208
  Edward W. Knightly: 2 / 197
  Laura Galluccio: 1 / 195
  Sergio Palazzo: 1 / 195
  Zongpeng Li: 7 / 195
  Sebastiano Milardo: 1 / 195
  Giacomo Morabito: 1 / 195
  Guohong Cao: 2 / 181
  Xinbing Wang: 6 / 173
  Yunhao Liu: 6 / 163
  Joerg Widmer: 1 / 162
  Adriana B. Flores: 1 / 162
  Thomas Nitsche: 1 / 162
  2016
  Rahul Urgaonkar: 1 / 186
  Kevin Spiteri: 1 / 186
  Ramesh K. Sitaraman: 1 / 186
  Wei Gao: 2 / 178
  Liang Tong: 2 / 178
  Yong Li: 1 / 160
  Zhipeng Cai: 3 / 151
  Yuanyuan Yang: 2 / 147
  Georgios S. Paschos: 4 / 141
  Yang Yang: 1 / 115
  Songtao Guo: 1 / 115
  Bin Xiao: 1 / 115
  Weifa Liang: 2 / 103
  Zichuan Xu: 2 / 103
  Baochun Li: 4 / 100
  Xingming Sun: 1 / 96
  Mingyuan Yan: 1 / 96
  Yingshu Li: 1 / 96
  Guowu Xie: 1 / 96
  Sai Ji: 1 / 96
  2017
  Albert Banchs: 4 / 159
  Xavier PéRez Costa: 3 / 141
  Marco Gramaglia: 3 / 137
  Vincenzo Sciancalepore: 2 / 119
  Konstantinos Samdanis: 2 / 119
  Jianzhong Li: 4 / 107
  Zhipeng Cai: 3 / 104
  Hong Gao: 3 / 98
  Xiang-Yang Li: 3 / 92
  Xu Zheng: 1 / 82
  Francis C. M. Lau: 2 / 81
  Dario Bega: 1 / 80
  Guoliang Xue: 4 / 69
  Haisheng Tan: 1 / 64
  Zhenhua Han: 1 / 64
  Jian Tang: 2 / 55
  Dejun Yang: 2 / 55
  Gustavo De Veciana: 4 / 54
  Lu Su: 2 / 48
  Zhimeng Yin: 2 / 47
  2018
  Kevin Chan: 2 / 50
  Tiffany Tuor: 1 / 47
  Theodoros Salonidis: 1 / 47
  Christian Makaya: 1 / 47
  Shiqiang Wang: 1 / 47
  Kin K. Leung: 1 / 47
  Ting He: 1 / 47
  Fangming Liu: 3 / 43
  Eytan Modiano: 2 / 41
  Abhishek Sinha: 2 / 41
  Igor Kadota: 1 / 38
  Zhiyuan Xu: 1 / 36
  Chi Harold Liu: 1 / 36
  Jingsong Meng: 1 / 36
  Yanzhi Wang: 1 / 36
  Weiyi Zhang: 1 / 36
  Jian Tang: 1 / 36
  Dejun Yang: 2 / 36
  Hai Jin: 3 / 32
  Xincai Fei: 1 / 31

  Publications

  Browse by Citation
  88
  Suoheng Li, Jie Xu,Mihaela van der Schaar, Weiping Li
  (2016)
  被引用56