IEEE International Conference on DataMining

  The IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) has established itself as the world's premier research conference in data mining. It provides an international forum for presentation of original research results, as well as exchange and dissemination of innovative and practical development experiences.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Geoffrey I. Webb: 2 / 147
  Nada El-Gendy: 1 / 146
  Ahmed Elragal: 1 / 146
  FrançOis Petitjean: 2 / 143
  Germain Forestier: 1 / 136
  Ann E. Nicholson: 1 / 136
  Yanping Chen : 1 / 136
  Eamonn J. Keogh: 1 / 136
  Patrick Lucey: 2 / 130
  Alina Bialkowski: 2 / 130
  Yun Fu: 2 / 101
  Enhong Chen: 5 / 96
  Philip S. Yu: 4 / 94
  Hui Xiong: 5 / 92
  Zhengming Ding: 1 / 87
  Peter Carr: 1 / 84
  Yisong Yue: 1 / 84
  Xiaokai Wei: 1 / 84
  Huayi Li: 1 / 84
  Iain Matthews: 1 / 84
  2015
  Peng Cui: 2 / 110
  Shiqiang Yang: 2 / 110
  Nesreen K. Ahmed: 1 / 92
  Jennifer Neville: 1 / 92
  Ryan A. Rossi: 1 / 92
  Nick G. Duffield: 1 / 92
  Hui Xiong: 7 / 91
  Xing Xie: 2 / 73
  Philip S. Yu: 3 / 71
  Fei Wang: 2 / 65
  Fuzheng Zhang: 1 / 59
  Nicholas Jing Yuan: 1 / 59
  Enhong Chen: 5 / 59
  Yong Rui: 1 / 59
  Defu Lian: 1 / 59
  Tao Zhou: 1 / 59
  Yong Ge: 1 / 59
  Linyun Yu: 1 / 55
  Bryan Hooi: 1 / 55
  Christos Faloutsos: 2 / 55
  2016
  Abdullah Mueen: 4 / 217
  Eamonn J. Keogh: 4 / 179
  Chin-Chia Michael Yeh: 3 / 165
  Yan Zhu: 2 / 157
  Erik Cambria: 1 / 156
  Iti Chaturvedi: 1 / 156
  Soujanya Poria: 1 / 156
  Amir Hussain: 1 / 156
  Christos Faloutsos: 4 / 128
  Julian Mcauley: 3 / 119
  Diego Furtado Silva: 1 / 105
  Nurjahan Begum: 1 / 105
  Yifei Ding: 1 / 105
  Hoang Anh Dau: 1 / 105
  Liudmila Ulanova: 1 / 105
  Ruining He: 2 / 99
  Francesca Spezzano: 1 / 78
  V. S. Subrahmanian: 1 / 78
  Srijan Kumar: 1 / 78
  Han Cai: 1 / 75
  2017
  Eamonn J. Keogh: 5 / 69
  Hao Wang: 2 / 51
  Hongzhi Yin: 1 / 48
  Xiaoshuai Sun: 1 / 48
  Hongxu Chen: 1 / 48
  Yang Wang: 1 / 48
  Quoc Viet Hung Nguyen: 1 / 48
  Chen Fang: 1 / 41
  Wang-Cheng Kang: 1 / 41
  Zhaowen Wang: 1 / 41
  Julian Mcauley: 1 / 41
  Chin-Chia Michael Yeh: 2 / 35
  Philip S. Yu: 5 / 25
  Nickolas Kavantzas: 1 / 22
  Guangxu Xun: 2 / 20
  Aidong Zhang: 2 / 20
  Navonil Majumder: 1 / 19
  Devamanyu Hazarika: 1 / 19
  Erik Cambria: 1 / 19
  Amir Zadeh: 1 / 19
  2018
  Julian Mcauley: 1 / 22
  Wang-Cheng Kang: 1 / 22
  Tyler Derr: 1 / 10
  Yao Ma: 1 / 10
  Jiliang Tang: 1 / 10
  Le Wu: 3 / 8
  Xue Li: 2 / 8
  Aidong Zhang: 3 / 6
  Fenglong Ma: 3 / 6
  Xulei Yang: 1 / 5
  Sen Wang: 1 / 5
  Guodong Long: 1 / 5
  Cen Chen: 1 / 5
  Ramaseshan C. Vijay: 1 / 5
  Zeng Zeng: 1 / 5
  Jiashi Feng: 1 / 5
  Xiaofeng Zou: 1 / 5
  Kenli Li: 1 / 5
  Weitong Chen: 1 / 5
  Lina Yao: 1 / 5

  Publications

  Browse by Citation
  39
  Qiang Liu,Shu Wu, Diyi Wang, Zhaokang Li,Liang Wang
  (2016)
  Cited by41