High-Performance Computer Architecture

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Kelly A. Shaw: 1 / 137
  Wenhao Jia: 1 / 137
  Margaret Martonosi: 1 / 137
  John Kim: 2 / 130
  Yuan Xie : 2 / 126
  Guangyu Sun: 2 / 126
  Woong Seo: 1 / 116
  Yeon-Gon Cho: 1 / 116
  Joosik Moon: 1 / 116
  Seokwoo Song: 1 / 116
  Minseok Lee: 1 / 116
  Soojung Ryu: 1 / 116
  Mark D. Hill: 1 / 100
  David A. Wood: 1 / 100
  Jason Power: 1 / 100
  Srinivas Devadas: 2 / 99
  Omer Khan: 2 / 99
  Cong Xu: 1 / 92
  Daniel A. JiméNez: 1 / 92
  Zhe Wang: 1 / 92
  2015
  Yuan Xie : 2 / 305
  Onur Mutlu: 2 / 289
  Rajeev Balasubramonian: 1 / 170
  Tao Zhang: 1 / 170
  Shimeng Yu: 1 / 170
  Cong Xu: 1 / 170
  Dimin Niu: 1 / 170
  Naveen Muralimanohar: 1 / 170
  Nam Sung Kim: 4 / 167
  Ken Mai: 1 / 149
  Erich F. Haratsch: 1 / 149
  Yu Cai: 1 / 149
  Yixin Luo: 1 / 149
  Kevin Kai-Wei Chang: 1 / 140
  Yoongu Kim: 1 / 140
  Samira Manabi Khan: 1 / 140
  Gennady Pekhimenko: 1 / 140
  Donghyuk Lee: 1 / 140
  Vivek Seshadri: 1 / 140
  Vijaykrishnan Narayanan: 1 / 135
  2016
  Onur Mutlu: 4 / 250
  Gennady Pekhimenko: 2 / 144
  Nandita Vijaykumar: 2 / 144
  Frank Mckeen: 1 / 139
  Qian Ge: 1 / 139
  Carlos V. Rozas: 1 / 139
  Ruby B. Lee: 1 / 139
  Gernot Heiser: 1 / 139
  Fangfei Liu: 1 / 139
  Yuval Yarom: 1 / 139
  Stephen W. Keckler: 3 / 125
  Saugata Ghose: 2 / 106
  Donghyuk Lee: 1 / 96
  Kevin K. Chang: 1 / 96
  Prashant J. Nair: 1 / 96
  Moinuddin K. Qureshi: 1 / 96
  Hasan Hassan: 1 / 95
  Donghyuk Lee: 1 / 95
  Oguz Ergin: 1 / 95
  Vivek Seshadri: 1 / 95
  2017
  Yiran Chen: 2 / 159
  Hai Li: 2 / 159
  Onur Mutlu: 2 / 137
  Saugata Ghose: 2 / 137
  Xuehai Qian: 1 / 126
  Linghao Song: 1 / 126
  Donghyuk Lee: 2 / 97
  Guihai Yan: 1 / 78
  Jiajun Li: 1 / 78
  Yinhe Han: 1 / 78
  Xiaowei Li: 1 / 78
  Wenyan Lu: 1 / 78
  Shijun Gong: 1 / 78
  Yixin Luo: 1 / 70
  Ken Mai: 1 / 70
  Yu Cai: 1 / 70
  Reetuparna Das: 2 / 70
  Erich F. Haratsch: 1 / 70
  Gennady Pekhimenko: 1 / 67
  Kevin K. Chang: 1 / 67
  2018
  Onur Mutlu: 2 / 87
  Kevin Lee: 1 / 67
  Liang Xiong: 1 / 67
  Bill Jia: 1 / 67
  Yangqing Jia: 1 / 67
  Utku Diril: 1 / 67
  David M. Brooks: 1 / 67
  Jason Lu: 1 / 67
  Dmytro Dzhulgakov: 1 / 67
  Aditya Kalro: 1 / 67
  Mohamed Fawzy: 1 / 67
  Sarah Bird: 1 / 67
  James Law: 1 / 67
  Pieter Noordhuis: 1 / 67
  Xiaodong Wang: 1 / 67
  Soumith Chintala: 1 / 67
  Kim M. Hazelwood: 1 / 67
  Misha Smelyanskiy: 1 / 67
  Jeremie S. Kim: 1 / 50
  Hasan Hassan: 1 / 50

  Publications

  Browse by Citation
  27
  Cited by67
  71
  Cited by32