International Conference on Pattern Recognition

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  George D. C. Cavalcanti: 1 / 18
  Rafael M. O. Cruz: 1 / 18
  Robert Sabourin: 1 / 18
  Wang M: 1 / 11
  Chen Y: 1 / 11
  Wang X.: 1 / 11
  Ge Weifeng: 1 / 8
  Dong Yuhan: 1 / 8
  Chen Youbin: 1 / 8
  Guo Zhenhua: 1 / 8
  Haodong Li: 1 / 1
  Chao Chen: 1 / 1
  Rui Yang: 1 / 1
  Jiwu Huang: 1 / 1
  Weiqi Luo: 1 / 1
  Yilun Wang: 1 / 0
  Yaru Fan: 1 / 0
  2015
  William Angell: 1 / 11
  Daniel E Brown: 1 / 11
  Bryan Reimer: 1 / 11
  Irman Abdic: 1 / 11
  Lex Fridman: 1 / 11
  Bjorn Schuller: 1 / 11
  Erik Marchi: 1 / 11
  Yan Zhang: 1 / 10
  Xing Liu: 1 / 10
  Mete Ozay: 1 / 10
  Takayuki Okatani: 1 / 10
  Changzhe Jiao: 1 / 5
  Alina Zare: 1 / 5
  Vincenzo Lomonaco: 1 / 4
  Davide Maltoni: 1 / 4
  Qiang Ji: 1 / 2
  Siqi Nie: 1 / 2
  2016
  Lorenzo Baraldi: 3 / 123
  Rita Cucchiara: 2 / 110
  Marcella Cornia: 1 / 107
  Giuseppe Serra: 1 / 107
  Juho Kannala: 2 / 86
  Suya You: 1 / 84
  Jing Huang: 1 / 84
  Lihui Shi: 1 / 72
  Jim Jing-Yan Wang: 1 / 72
  Ru-Ze Liang: 1 / 72
  Haoxiang Wang: 1 / 72
  Yi Gu: 1 / 72
  Jiandong Meng: 1 / 72
  Qingquan Sun: 1 / 72
  Sergio Escalera: 2 / 70
  Tetsu Matsukawa: 1 / 62
  Einoshin Suzuki: 1 / 62
  Guoying Zhao: 2 / 58
  VíCtor Ponce-LóPez: 1 / 58
  Xavier Baró: 1 / 58
  2017
  Mohan M. Trivedi: 1 / 66
  Eshed Ohn-Bar: 1 / 66
  Pichao Wang: 1 / 37
  Philip Ogunbona: 1 / 37
  Wanqing Li: 1 / 37
  Chang Tang: 1 / 37
  Zhimin Gao: 1 / 37
  Song Liu: 1 / 37
  Yuting Gao: 1 / 24
  Kai Chen: 1 / 24
  Yuchen Dai: 1 / 24
  Zheng Huang: 1 / 24
  Vishal M. Patel: 2 / 23
  Ba-Ngu Vo: 2 / 22
  Dinh Q. Phung: 2 / 22
  Giuseppe Lisanti: 1 / 20
  Alberto Del Bimbo: 1 / 20
  Federico Bartoli: 1 / 20
  Lamberto Ballan: 1 / 20
  Vishwanath A. Sindagi: 1 / 16
  2018
  Jiebo Luo: 5 / 18
  Lirong Dai: 2 / 17
  Jianshu Zhang: 2 / 17
  Jun Du: 2 / 17
  Zhengyuan Yang: 2 / 16
  Junjie Cai: 1 / 15
  Yixuan Zhang: 1 / 15
  Jerry Yu: 1 / 15
  Andrew D. Bagdanov: 1 / 14
  Joost Van De Weijer: 2 / 14
  Xialei Liu: 1 / 14
  Marc Masana: 1 / 14
  Antonio M. LóPez: 1 / 14
  Luis Herranz: 1 / 14
  Shiguang Shan: 4 / 13
  Xilin Chen: 6 / 13
  Svetha Venkatesh: 3 / 12
  Jeremy M. Dawson: 1 / 12
  Marcello Pelillo: 5 / 12
  Nasser M. Nasrabadi: 1 / 12

  Publications

  Browse by Citation
  78
  Cited by11
  83
  Ibrahim Halfaoui, Fahd Bouzaraa,Onay Urfalioglu
  (2016)
  Cited by10
  91
  Eyasu Zemene, Leulseged Tesfaye Alemu,Marcello Pelillo
  (2016)
  Cited by9