AAAI Conference on Artificial Intelligence

  The AAAI Conference on Artificial Intelligence promotes theoretical and applied AI research as well as intellectual interchange among researchers and practitioners. The technical program features substantial, original research and practices. Conference panel discussions and invited presentations identify significant social, philosophical, and economic issues influencing AI’s development throughout the world.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Zhen Wang: 1 / 686
  Zheng Chen: 1 / 686
  Jianwen Zhang: 1 / 686
  Jianlin Feng: 1 / 686
  Shuicheng Yan: 3 / 433
  Yan Pan: 1 / 422
  Hanjiang Lai: 1 / 422
  Cong Liu: 1 / 422
  Rongkai Xia: 1 / 422
  Tie-Yan Liu: 4 / 326
  Erik Cambria: 1 / 289
  Daniel Olsher: 1 / 289
  Dheeraj Rajagopal: 1 / 289
  Dongqing Zhang: 1 / 225
  Wu-Jun Li: 1 / 225
  Zhi-Hua Zhou: 5 / 222
  Fei Tian: 2 / 218
  Feiping Nie: 4 / 214
  Bin Gao: 1 / 211
  Enhong Chen: 1 / 211
  2015
  Maosong Sun: 4 / 944
  Zhiyuan Liu: 3 / 920
  Xuan Zhu: 1 / 733
  Yang Liu: 1 / 733
  Yankai Lin: 1 / 733
  Jun Zhao: 1 / 636
  Siwei Lai: 1 / 636
  Liheng Xu: 1 / 636
  Kang Liu: 1 / 636
  Jiliang Tang: 4 / 305
  Alexander G. Hauptmann: 4 / 290
  Nesreen Ahmed: 1 / 282
  Ryan Rossi: 1 / 282
  Jiebo Luo: 2 / 254
  Deyu Meng: 3 / 246
  Xiaoou Tang: 2 / 239
  Quanzeng You: 1 / 234
  Hailin Jin: 1 / 234
  Jianchao Yang: 1 / 234
  Huan Liu: 2 / 224
  2016
  Christian Szegedy: 1 / 2360
  Sergey Ioffe: 1 / 2360
  Vincent Vanhoucke: 1 / 2360
  Arthur Guez: 1 / 1138
  David Silver: 1 / 1138
  Hado Van Hasselt: 1 / 1138
  Yoshua Bengio: 3 / 1071
  Aaron C. Courville: 3 / 1071
  Joelle Pineau: 4 / 993
  Alessandro Sordoni: 2 / 988
  David Sontag: 2 / 944
  Alexander M. Rush: 1 / 852
  Yoon Kim: 1 / 852
  Yacine Jernite: 1 / 852
  Iulian Vlad Serban: 1 / 675
  Weinan Zhang: 2 / 577
  Yong Yu: 1 / 571
  Jun Wang: 1 / 571
  Lantao Yu: 1 / 571
  Junliang Xing: 2 / 426
  2017
  Will Dabney: 2 / 287
  Peng Cui: 5 / 281
  Wenwu Zhu: 4 / 275
  Doina Precup: 5 / 265
  Xiao Wang: 3 / 253
  Mohammad Gheshlaghi Azar: 1 / 251
  Joseph Modayil: 1 / 251
  Georg Ostrovski: 1 / 251
  Hado Van Hasselt: 1 / 251
  Tom Schaul: 1 / 251
  Daniel Horgan: 1 / 251
  Matteo Hessel: 1 / 251
  David Silver: 1 / 251
  Bilal Piot: 1 / 251
  David Meger: 2 / 236
  Joelle Pineau: 2 / 236
  Jian Pei: 2 / 222
  Philip Bachman: 1 / 222
  Riashat Islam: 1 / 222
  Peter Henderson: 1 / 222
  2018
  Erik Cambria: 4 / 173
  Carlos Guestrin: 1 / 135
  Sameer Singh: 1 / 135
  Marco TúLio Ribeiro: 1 / 135
  Soujanya Poria: 3 / 123
  Yong Yu: 3 / 114
  Weinan Zhang: 3 / 114
  Dahua Lin: 3 / 108
  Sijie Yan: 1 / 102
  Yuanjun Xiong: 1 / 102
  Bilal Piot: 1 / 100
  Gabriel Dulac-Arnold: 1 / 100
  Tom Schaul: 1 / 100
  Olivier Pietquin: 1 / 100
  Marc Lanctot: 1 / 100
  Joel Z. Leibo: 1 / 100
  Audrunas Gruslys: 1 / 100
  John Agapiou: 1 / 100
  John Quan: 1 / 100
  Todd Hester: 1 / 100

  Publications

  Browse by Citation
  15
  Pierre-Luc Bacon, Jean Harb,Doina Precup
  (2017)
  Cited by307
  40
  Shaosheng Cao, Wei Lu, Qiongkai Xu
  (2016)
  Cited by187