IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition

  The Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) is an annual conference on computer vision and pattern recognition, which is regarded as one of the most important conferences in its field.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Thomas Leung: 2 / 4799
  Li Fei-Fei: 2 / 4259
  Rahul Sukthankar: 1 / 4145
  Sanketh Shetty: 1 / 4145
  Andrej Karpathy: 1 / 4145
  George Toderici: 1 / 4145
  Yaniv Taigman: 1 / 3860
  Lior Wolf: 1 / 3860
  Marc'Aurelio Ranzato: 1 / 3860
  Ming Yang: 1 / 3860
  Xiaogang Wang: 7 / 3559
  Jian Sun: 6 / 3150
  Xiaoou Tang: 4 / 1976
  Xudong Cao: 2 / 1756
  Yi Sun: 1 / 1362
  Alexander Toshev: 1 / 1332
  Christian Szegedy: 1 / 1332
  Tong Xiao: 1 / 1205
  Wei Li: 1 / 1205
  Rui Zhao: 1 / 1205
  2015
  Yangqing Jia: 2 / 18400
  Scott E. Reed: 2 / 18398
  Wei Liu: 1 / 17945
  Vincent Vanhoucke: 1 / 17945
  Dumitru Erhan: 1 / 17945
  Andrew Rabinovich: 1 / 17945
  Christian Szegedy: 1 / 17945
  Pierre Sermanet: 1 / 17945
  Dragomir Anguelov: 1 / 17945
  Evan Shelhamer: 1 / 13136
  Trevor Darrell: 1 / 13136
  Jonathan Long: 1 / 13136
  Xiaoou Tang: 6 / 3507
  James Philbin: 1 / 3312
  Florian Schroff: 1 / 3312
  Dmitry Kalenichenko: 1 / 3312
  Jianxiong Xiao: 3 / 2061
  Shuran Song: 2 / 2023
  Ming-Hsuan Yang: 9 / 1727
  Chunhua Shen: 6 / 1644
  2016
  Kaiming He: 3 / 36546
  Jian Sun: 3 / 36546
  Xiangyu Zhang: 1 / 35656
  Shaoqing Ren: 1 / 35656
  Ross Girshick: 4 / 8287
  Ali Farhadi: 5 / 7208
  Joseph Redmon: 1 / 6857
  Santosh K Divvala: 1 / 6857
  Zbigniew Wojna: 1 / 6124
  Christian Szegedy: 1 / 6124
  Jonathon Shlens: 1 / 6124
  Sergey Ioffe: 1 / 6124
  Vincent Vanhoucke: 1 / 6124
  Bernt Schiele: 5 / 3117
  Trevor Darrell: 6 / 2716
  Kyoung Mu Lee: 2 / 2693
  Antonio Torralba: 7 / 2615
  Mohamed Omran: 3 / 2584
  Rodrigo Benenson: 2 / 2340
  Stefan Roth: 2 / 2330
  2017
  Kilian Q. Weinberger: 2 / 6628
  Gao Huang: 1 / 6524
  Zhuang Liu: 1 / 6524
  Ross B. Girshick: 4 / 4765
  Tinghui Zhou: 3 / 4697
  Piotr Dollar: 4 / 4322
  Alexei A. Efros: 4 / 4318
  Kaiming He: 2 / 4086
  Phillip Isola: 2 / 4052
  Li Fei-Fei: 7 / 3981
  Jun-Yan Zhu: 1 / 3912
  Ali Farhadi: 5 / 3655
  Joseph Redmon: 1 / 3475
  Xiaogang Wang: 9 / 3354
  Andrej Karpathy: 1 / 3171
  Bharath Hariharan: 3 / 3131
  Serge J. Belongie: 4 / 2828
  Tsung-Yi Lin: 1 / 2452
  Zehan Wang: 2 / 2110
  Johannes Totz: 2 / 2110
  2018
  Jian Sun: 4 / 1347
  Ross B. Girshick: 6 / 1196
  Xiangyu Zhang: 2 / 1119
  Quoc V. Le: 3 / 1113
  Jonathon Shlens: 2 / 1113
  Ming-Hsuan Yang: 15 / 1054
  Kaiming He: 4 / 1049
  Xinyu Zhou: 1 / 1020
  Mengxiao Lin: 1 / 1020
  Barret Zoph: 1 / 983
  Vijay Vasudevan: 2 / 983
  Tao Xiang: 9 / 967
  Timothy M. Hospedales: 9 / 967
  Abhinav Gupta: 5 / 948
  Xiaolong Wang: 3 / 911
  Gang Sun: 1 / 886
  Li Shen: 1 / 886
  Jie Hu: 1 / 886
  Huchuan Lu: 8 / 811
  Jitendra Malik: 7 / 785
  2019
  Dahua Lin: 8 / 300
  Li Fei-Fei: 8 / 281
  Alan L. Yuille: 11 / 269
  Kaiming He: 4 / 242
  Silvio Savarese: 7 / 229
  Wanli Ouyang: 7 / 216
  Chen Change Loy: 9 / 206
  Ross B. Girshick: 4 / 160
  Chenxi Liu: 3 / 159
  Piotr DolláR: 3 / 130
  Wei Hua: 1 / 127
  Liang-Chieh Chen: 2 / 127
  Hartwig Adam: 2 / 127
  Florian Schroff: 2 / 127
  Jian Yang: 2 / 120
  Amir Sadeghian: 2 / 113
  Jun-Yan Zhu: 1 / 106
  Taesung Park: 1 / 106
  Ming-Yu Liu: 1 / 106
  Ting-Chun Wang: 1 / 106

  Publications

  Browse by Citation
  28
  Shih-En Wei, Varun Ramakrishna,Takeo Kanade, Yaser Sheikh
  (2016)
  Cited by1201