Design Automation Conference

  The Design Automation Conference, or DAC, is an annual event, a combination of a technical conference and a trade show, both specializing in electronic design automation (EDA).

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  JöRg Henkel: 8 / 379
  Muhammad Shafique: 5 / 331
  Yiran Chen: 5 / 190
  Shafique, M.: 1 / 158
  Siddharth Garg: 1 / 158
  Garg, S.: 1 / 158
  Henkel, J.: 1 / 158
  Marculescu, D.: 1 / 158
  Diana Marculescu: 1 / 158
  Ahmad-Reza Sadeghi: 2 / 135
  Semeen Rehman: 3 / 117
  Yao-Wen Chang: 5 / 113
  Alok Prakash: 1 / 112
  Anuj Pathania: 1 / 112
  Tulika Mitra: 1 / 112
  Qing Jiao: 1 / 112
  Sheldon X.-D. Tan: 2 / 109
  Sung Kyu Lim: 4 / 104
  Giovanni De Micheli: 2 / 102
  Luca Gaetano Amarù: 1 / 102
  2015
  Alok Prakash: 1 / 49
  Alexandru Eugen Irimiea: 1 / 49
  Anuj Pathania: 1 / 49
  Tulika Mitra: 1 / 49
  Kwang-Ting Cheng: 2 / 37
  Di Guglielmo, G.: 1 / 36
  Carloni, L.P.: 1 / 36
  Mantovani, P.: 1 / 36
  Cota, E.G.: 1 / 36
  Pierreemmanuel Gaillardon: 1 / 30
  Luca Amaru: 1 / 30
  Giovanni De Micheli: 1 / 30
  Kulkarni, S.: 1 / 21
  Lesperance, N.: 1 / 21
  Drechsler, R.: 1 / 20
  Iwamoto, M.: 1 / 20
  Machida, T.: 1 / 20
  Yamamoto, D.: 1 / 20
  Wille, R.: 1 / 20
  Sakiyama, K.: 1 / 20
  2016
  Zhiyong Li: 1 / 188
  Catherine Graves: 1 / 188
  R. Stanley Williams: 1 / 188
  Ning Ge: 1 / 188
  Noraica Davila: 1 / 188
  John Paul Strachan: 1 / 188
  Jianhua Joshua Yang: 1 / 188
  Sity Lam: 1 / 188
  Emmanuelle M. Grafals: 1 / 188
  Miao Hu: 1 / 188
  JöRg Henkel: 7 / 149
  Jason Cong: 2 / 99
  Hussam Amrouch: 3 / 98
  Yiran Chen: 3 / 97
  Peng Wei: 1 / 95
  Zhenman Fang: 1 / 95
  Glenn Reinman: 1 / 95
  Yuchen Hao: 1 / 95
  Young-Kyu Choi: 1 / 95
  Jongeun Lee: 1 / 86
  2017
  Yun Liang: 3 / 154
  Cody Hao Yu: 2 / 104
  Jason Cong: 2 / 104
  Peng Zhang: 1 / 89
  Yuxin Wang: 1 / 89
  Youxiang Chen: 1 / 89
  Xuechao Wei: 1 / 89
  Han Hu: 1 / 89
  Tajana Simunic Rosing: 3 / 67
  Lixue Xia: 2 / 62
  Yu Wang: 2 / 62
  Liqiang Lu: 1 / 52
  Shengen Yan: 1 / 52
  Qingcheng Xiao: 1 / 52
  Yu-Wing Tai: 1 / 52
  Hai (Helen) Li: 2 / 46
  Tianshu Wei: 1 / 42
  Yanzhi Wang: 1 / 42
  Qi Zhu: 2 / 42
  Mohsen Imani: 1 / 41
  2018
  Houman Homayoun: 1 / 26
  Setareh Rafatirad: 1 / 26
  Avesta Sasan: 1 / 26
  Sai Manoj P. D: 1 / 26
  Hossein Sayadi: 1 / 26
  Nisarg Patel: 1 / 26
  Brandon Reagen: 2 / 24
  Gu-Yeon Wei: 2 / 24
  David Brooks: 2 / 24
  Paul N. Whatmough: 1 / 21
  Sae Kyu Lee: 1 / 21
  Lillian Pentecost: 1 / 21
  Udit Gupta: 1 / 21
  Niamh Mulholland: 1 / 21
  Evangeline F. Y. Young: 2 / 20
  Haoyu Yang: 1 / 16
  Bei Yu: 1 / 16
  Yuzhe Ma: 1 / 16
  Shuhe Li: 1 / 16
  Youtao Zhang: 2 / 15

  Publications

  Browse by Citation