Automatica

  Automatica is a leading archival publication in the field of systems and control. The field encompasses today a broad set of areas and topics, and is thriving not only within itself but also in terms of its impact on other fields, such as communications, computers, biology, energy and economics. Since its inception in 1963, Automatica has kept abreast with the evolution of the field over the years, and has emerged as a leading publication driving the trends in the field.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Peng Shi: 3 / 591
  Hongyi Li: 2 / 548
  Frank L. Lewis: 7 / 539
  Florian DöRfler: 1 / 406
  Francesco Bullo: 1 / 406
  Huijun Gao: 1 / 399
  Xudong Zhao: 1 / 399
  Zhong-Ping Jiang: 3 / 379
  Hamidreza Modares: 3 / 375
  Qing-Long Han: 2 / 367
  Gianluigi Pillonetto: 2 / 307
  Giuseppe De Nicolao: 2 / 292
  Tianshi Chen: 1 / 292
  Lennart Ljung: 1 / 292
  Francesco Dinuzzo: 1 / 292
  Lei Ding: 1 / 276
  Ge Guo: 1 / 276
  Gang Feng: 2 / 264
  Wei Zhu: 1 / 264
  Manfred Morari: 4 / 234
  2015
  Hyo-Sung Ahn: 2 / 399
  Peng Shi: 5 / 398
  Kwang-Kyo Oh: 1 / 393
  Myoung-Chul Park: 1 / 393
  Qing-Long Han: 3 / 375
  Karl Henrik Johansson: 5 / 309
  JüRgen Kurths: 2 / 260
  Wilfrid Perruquetti: 6 / 251
  Fanbiao Li: 1 / 239
  Ligang Wu: 1 / 239
  Peng Shi: 1 / 239
  Cheng-Chew Lim: 1 / 239
  Denis V. Efimov: 3 / 238
  Hongli Dong: 2 / 230
  Iman Shames: 2 / 215
  Bo Shen: 2 / 215
  Zidong Wang: 2 / 215
  Henrik Sandberg: 1 / 213
  André Teixeira: 1 / 213
  Eun-Jong Cha: 1 / 180
  2016
  Zidong Wang: 4 / 305
  Huijun Gao: 5 / 274
  Zhisheng Duan: 4 / 223
  Shuzhi Sam Ge: 1 / 215
  Wei He: 1 / 215
  Guanrong Ron Chen: 3 / 173
  Ren Wei: 3 / 167
  Shihua Li: 3 / 160
  Steven Liu: 1 / 151
  Jun Hu: 1 / 151
  Weisheng Chen: 3 / 129
  Richard D. Braatz: 3 / 122
  Peng Shi : 2 / 122
  Xinghuo Yu: 5 / 119
  James Lam: 5 / 108
  Song Yongduan: 2 / 107
  Michael Z. Q. Chen: 4 / 106
  Bo Shen: 2 / 103
  Choon Ki Ahn: 1 / 103
  Ligang Wu: 1 / 103
  2017
  Ju H. Park: 3 / 154
  Hongye Su: 5 / 146
  Yuan-Qing Wu: 2 / 142
  Renquan Lu: 2 / 142
  Zhengguang Wu: 2 / 142
  Jianbin Qiu: 3 / 140
  Gang Feng: 3 / 131
  Lu Liu: 3 / 131
  Shaocheng Tong: 2 / 131
  Yongming Li: 1 / 131
  Ligang Wu: 3 / 127
  Alexandre Seuret: 3 / 116
  Shen Yin: 1 / 105
  Huijun Gao: 1 / 105
  Okyay Kaynak: 1 / 105
  Peng Shi: 4 / 90
  Frank L. Lewis: 5 / 87
  Miroslav Krstic: 12 / 79
  Lihua Xie: 6 / 76
  Emilia Fridman: 7 / 74
  2018
  Miroslav Krstic: 7 / 31
  Milan Korda: 1 / 30
  Igor Mezić: 1 / 30
  C. L. Philip Chen: 5 / 28
  Shumin Lu: 1 / 28
  Federico Bribiesca Argomedo: 3 / 28
  Xinkai Chen: 1 / 28
  Dong-Juan Li: 1 / 28
  Yan-Jun Liu: 1 / 28
  Florent Di Meglio: 3 / 28
  Shaocheng Tong: 1 / 28
  Gang Feng: 4 / 27
  Yongming Li: 1 / 27
  Lu Liu: 3 / 27
  Yongfang Liu: 1 / 24
  Guanrong Chen: 2 / 24
  Yu Zhao: 1 / 24
  Wei Ren: 1 / 24
  Long Hu: 1 / 18
  Arne G. Dankers: 1 / 16
  2019
  Pierre Riedinger: 1 / 1
  Gaetan Beneux: 1 / 1
  Jamal Daafouz: 1 / 1
  Louis Grimaud: 1 / 1
  Tan Junbo: 1 / 0
  Roberto Kawakami Harrop GalvãO: 1 / 0
  Edilson F. Arruda: 1 / 0
  Zhan Shu: 1 / 0
  Yueyang Li: 1 / 0
  Yugang Niu: 1 / 0
  Jiarao Huang: 1 / 0
  Halil Ibrahim Basturk: 1 / 0
  Guoqiang Hu: 1 / 0
  Li Yu: 1 / 0
  Kaixiang Peng: 1 / 0
  Diego A. OyarzúN: 1 / 0
  Mario Di Ferdinando: 1 / 0
  Shihua Li: 1 / 0
  Mauro Franceschelli: 1 / 0
  Ying Yang: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation