IEEE Transactions on Wireless Communications

  IEEE Transactions on Wireless Communications is a monthly peer-reviewed scientific journal published by the IEEE Communications Society. It covers all areas of wireless communication systems and networks. It was established in 2002 and the editor-in-chief is Martin Haenggi (University of Notre Dame). According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2016 impact factor of 4.951.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  MéRouane Debbah: 1 / 406
  Luca Sanguinetti: 1 / 406
  Jakob Hoydis: 1 / 406
  Emil BjöRnson: 1 / 406
  Chin Keong Ho: 3 / 373
  Rui Zhang: 1 / 220
  Xun Zhou: 1 / 220
  Matti Latva-Aho: 2 / 206
  Marco Di Renzo: 1 / 205
  Pekka Pirinen: 1 / 193
  Dan Nguyen: 1 / 193
  Le-Nam Tran: 1 / 193
  Yung Yi: 1 / 164
  Youngmi Jin: 1 / 164
  Song Chong: 1 / 164
  Joohyun Lee: 1 / 164
  Sumei Sun: 3 / 153
  Xin Kang: 3 / 153
  Robert Schober: 1 / 133
  Derrick Wing Kwan Ng: 1 / 133
  2015
  Zhiguo Ding: 1 / 362
  H. Vincent Poor: 1 / 362
  Fumiyuki Adachi: 1 / 362
  Lin Wang: 1 / 55
  Guofa Cai: 1 / 55
  Guanrong Ron Chen: 1 / 55
  Tommy Svensson: 1 / 46
  Henk Wymeersch: 1 / 46
  L. Srikar Muppirisetty: 1 / 46
  Mohamedslim Alouini: 2 / 38
  Hesham Elsawy: 1 / 24
  Ahmad Alammouri: 1 / 24
  Osama Amin: 1 / 24
  Zhang Jiliang: 1 / 22
  Ding Liqin: 1 / 22
  Kansanen Kimmo: 1 / 22
  Wang Yang: 1 / 22
  Hanan Altous: 2 / 21
  Zhi Ding: 1 / 21
  Imad Barhumi: 2 / 21
  2016
  Mohamedslim Alouini: 2 / 106
  Ferkan Yilmaz: 1 / 103
  Imran Shafique Ansari: 1 / 103
  Zhiyuan Zong: 1 / 57
  Nan Zhao: 1 / 57
  F Richard Yu: 1 / 57
  Tao Yang: 1 / 57
  Bo Hu: 1 / 57
  Hui Feng: 1 / 57
  Zhou: 1 / 35
  Linxiao Yang: 1 / 35
  Hongbin Li: 1 / 35
  Shaoqian Li: 1 / 35
  Zhi Chen: 1 / 35
  Jun Fang: 1 / 35
  Yuzhen Huang: 1 / 33
  Daoxing Guo: 1 / 33
  Maoqiang Yang: 1 / 33
  Trung Q. Duong: 1 / 33
  Bangning Zhang: 1 / 33
  2017
  Harpreet S. Dhillon: 1 / 50
  Mehrnaz Afshang: 1 / 50
  Chiranjib Saha: 1 / 50
  Changchuan Yin: 1 / 49
  Walid Saad: 1 / 49
  Mingzhe Chen: 1 / 49
  Nagla Abuzgaia: 1 / 28
  Raed Mesleh: 1 / 28
  Harald Haas: 1 / 28
  Abdelhamid Younis: 1 / 28
  He Feng: 1 / 27
  Jia Xiaohua: 1 / 27
  Huang Hejiao: 1 / 27
  Lv Tao: 1 / 27
  Emna Zedini: 1 / 16
  Hamza Soury: 1 / 16
  Mohamed-Slim Alouini: 1 / 16
  Xu Zhengyuan: 1 / 14
  Gong Chen: 1 / 14
  Gao Qian: 1 / 14
  2018
  Giuseppe Caire: 2 / 11
  Saeid Haghighatshoar: 1 / 9
  Xinping Yi: 1 / 9
  Mahdi Barzegar Khalilsarai: 1 / 9
  Zhengyuan Xu: 1 / 5
  Difan Zou: 1 / 5
  Chen Gong: 4 / 5
  Boya Di: 1 / 2
  Hongliang Zhang: 1 / 2
  Yonghui Li: 1 / 2
  Tommy Svensson: 2 / 2
  Lingyang Song: 1 / 2
  Michele Zorzi: 1 / 2
  Behrooz Makki: 2 / 2
  Geoffrey Ye Li: 1 / 2
  Yang Huang: 1 / 1
  Zati Bayani Zawawi: 1 / 1
  Bruno Clerckx: 1 / 1
  Oliver De Candido: 1 / 0
  Wang Xiaodong: 1 / 0
  2019
  Yong Ren: 1 / 0
  Jian Song: 1 / 0
  Tony Q. S. Quek: 1 / 0
  Erol Gelenbe: 1 / 0
  Haijun Zhang: 1 / 0
  Neetu Raveendran: 1 / 0
  Huaqing Zhang: 1 / 0
  Fang Yang: 1 / 0
  Chunxiao Jiang: 1 / 0
  Zhu Han: 1 / 0
  Jun Du: 1 / 0
  Dusit Niyato: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation