IEEE Transactions on Image Processing

  The IEEE Transactions on Image Processing is a monthly peer-reviewed scientific journal covering aspects of image processing in the field of signal processing. It was established in 1992 and is published by the IEEE Signal Processing Society, a society of the IEEE. The editor-in-chief is Gaurav Sharma (University of Rochester). According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2017 impact factor of 5.071.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Jiwen Lu: 1 / 630
  Kui Jia: 1 / 630
  Shenghua Gao: 1 / 630
  Tsung-Han Chan: 1 / 630
  Yi Ma: 1 / 630
  Zinan Zeng: 1 / 630
  Weisi Lin: 3 / 210
  Yuming Fang: 3 / 210
  Wenbin Zou: 2 / 208
  Zhi Liu: 1 / 190
  Olivier Le Meur: 1 / 190
  Zhijun Fang: 1 / 112
  Zhou Wang: 1 / 112
  Manish Narwaria: 1 / 98
  Patrick Le Callet: 1 / 98
  Junle Wang: 1 / 98
  Yannick Berthoumieu: 1 / 69
  Noureddine Lasmar: 1 / 69
  Hongdong Li: 1 / 53
  Worapan Kusakunniran: 1 / 53
  2015
  Nicolas Dobigeon: 1 / 105
  Cedric Fevotte: 1 / 105
  Yun Zhang: 1 / 94
  Xu Wang: 1 / 94
  Zhaoqing Pan: 1 / 94
  Long Xu: 1 / 94
  Hui Yuan: 1 / 94
  Sam Kwong: 1 / 94
  Lai Zhihui: 2 / 78
  Pascal Frossard: 3 / 77
  Philip A Chou: 1 / 69
  Dorina Thanou: 1 / 69
  Lunke Fei: 1 / 64
  David Zhang: 1 / 64
  Yong Xu: 1 / 64
  Jincheol Park: 1 / 53
  Sanghoon Lee: 1 / 53
  Heeseok Oh: 1 / 53
  Alan C Bovik: 1 / 53
  Bao Zhifeng: 1 / 39
  2016
  Tang Yuan Yan: 1 / 105
  Tao Dacheng: 1 / 105
  He Zhenyu: 1 / 105
  Li Xin: 1 / 105
  You Xinge: 1 / 105
  Xu Yong: 1 / 82
  Xuelong Li: 2 / 82
  Fang Xiaozhao: 1 / 82
  Zhang David: 1 / 82
  Wu Jian: 1 / 82
  Ma Siwei: 1 / 41
  Gao Wen: 1 / 41
  Xiong Ruiqin: 1 / 41
  Zhao Chen: 1 / 41
  Zhang Jian: 1 / 41
  Zhang Yongbing: 1 / 41
  You Jane: 1 / 35
  Wang Xingzheng: 1 / 35
  Zhou Jie: 1 / 35
  Guo Zhenhua: 1 / 35
  2017
  Lai Zhihui: 2 / 62
  Zou Wenbin: 1 / 46
  Zhao Yong: 1 / 46
  Hu Xuefeng: 1 / 46
  Komodakis Nikos: 1 / 46
  Wang Xinan: 1 / 46
  Yuan Yule: 1 / 46
  Shao Ling: 1 / 36
  Xie Guo-Sen: 1 / 36
  Zhang Zheng: 1 / 36
  Wu Jian: 1 / 36
  Xu Yong: 1 / 36
  Sheng Guo: 1 / 29
  Limin Wang: 1 / 29
  Weilin Huang: 1 / 29
  Yu Qiao: 1 / 29
  Wen Jiajun: 1 / 26
  Lu Yuwu: 1 / 26
  Fang Xiaozhao: 1 / 26
  Wong Wai Keung: 1 / 26
  2018
  Dai Qionghai: 3 / 25
  Ji Xiangyang: 2 / 22
  Zhang Yongbing: 2 / 22
  Yan Chenggang: 1 / 11
  Xiong Ruiqin: 1 / 11
  Sun Lulu: 1 / 11
  Shen Tao: 1 / 11
  Zhang Yun: 1 / 11
  Zhang Xiang: 2 / 4
  Han Haixu: 1 / 3
  Jin Xin: 1 / 3
  Lin Zhouchen: 1 / 2
  Gao Wen: 1 / 2
  Ma Siwei: 1 / 2
  Sun Jiarui: 1 / 2
  Wang Shiqi: 1 / 2
  Xue Jing-Hao: 1 / 0
  Sun Wen: 1 / 0
  Zhou Fei: 1 / 0
  Wang Yi: 1 / 0
  2019
  Dong Liu: 1 / 4
  Mading Li: 1 / 4
  Sifeng Xia: 1 / 4
  Wenhan Yang: 1 / 4
  Jiaying Liu: 1 / 4
  Wang Ronggang: 1 / 0
  Yu Niange: 1 / 0
  Zhang Jianwei: 1 / 0
  Liu Xiaoping: 1 / 0
  Xian Wei: 1 / 0
  Gao Wen: 1 / 0
  Feiping Nie: 1 / 0
  Rui Zhang: 1 / 0
  Xuelong Li: 1 / 0
  Hu Xiaolin: 1 / 0
  Yang Jian: 1 / 0
  Song Binheng: 1 / 0
  Zuo Wangmeng: 1 / 0
  Muhan Guo: 1 / 0
  Zhao Yang: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation