IEEE Transactions on Signal Processing

  The IEEE Transactions on Signal Processing is a biweekly peer-reviewed scientific journal published by the Institute of Electrical and Electronics Engineers covering research on signal processing. It was established in 1953 as the IRE Transactions on Audio, renamed to IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics in 1966 and to IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing in 1974, before obtaining its current name in 1992. The journal is abstracted and indexed in MEDLINE/PubMed and the Science Citation Index Expanded. According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2013 impact factor of 3.198. The editor-in-chief is Pier Luigi Dragotti (EEE Department Imperial College London.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Vincent K. N. Lau: 5 / 267
  Amir Beck: 1 / 219
  Yoav Shechtman: 1 / 219
  Yonina C. Eldar: 2 / 219
  An Liu: 4 / 192
  Zuleita Ka Ming Ho: 1 / 138
  Gan Zheng: 1 / 138
  BjöRn E. Ottersten: 1 / 138
  Eduard A. Jorswieck: 2 / 138
  Rui Wang: 1 / 94
  Yuan Liu: 1 / 94
  Jianhua Mo: 1 / 94
  Meixia Tao: 1 / 94
  CéDric Richard: 1 / 89
  Ali H. Sayed: 1 / 89
  Jie Chen: 1 / 89
  Zai Yang: 1 / 75
  Lihua Xie: 1 / 75
  Fuxin Zhuang: 1 / 59
  Chau Yuen: 1 / 51
  2015
  Eduard A. Jorswieck: 1 / 106
  MéRouane Debbah: 1 / 106
  Alessio Zappone: 1 / 106
  Giacomo Bacci: 1 / 106
  Luca Sanguinetti: 1 / 106
  Alejandro Ribeiro: 1 / 101
  Geert Leus: 1 / 101
  Santiago Segarra: 1 / 101
  Antonio G. Marques: 1 / 101
  Hongli Dong: 1 / 82
  Huijun Gao: 1 / 82
  Zidong Wang: 1 / 82
  Steven X Ding: 1 / 82
  Kaikit Wong: 1 / 75
  Changjen Wang: 1 / 75
  Shi Jin: 1 / 75
  Chaokai Wen: 1 / 75
  Pangan Ting: 1 / 75
  Hing-Cheung So: 3 / 52
  Xiqi Gao: 1 / 44
  2016
  Wenjun Zeng: 1 / 21
  H C So: 1 / 21
  Xue Jiang: 1 / 21
  Costas Psychalinos: 2 / 20
  Ahmed S. Elwakil: 2 / 20
  Larbi Boubchir: 5 / 19
  Georgia Tsirimokou: 1 / 13
  Ilias Dimeas: 1 / 13
  Ahmed M. Soliman: 2 / 13
  Ahmed Bouridane: 4 / 13
  Ramin Fadaei Fouladi: 1 / 11
  Ahmed H. Madian: 1 / 11
  Emin Anarim: 1 / 11
  Cemil Eren Kayatas: 1 / 11
  Lobna A. Said: 1 / 11
  Arab Ali ChéRif: 2 / 11
  Ahmed G. Radwan: 1 / 11
  Ahmed G. Radwan: 3 / 9
  Awos Kh. Ali: 1 / 9
  Adam S. Charles: 1 / 9
  2017
  Lorenzo Lampariello: 1 / 92
  Francisco Facchinei: 1 / 92
  Gesualdo Scutari: 1 / 92
  Arye Nehorai: 2 / 53
  Mianzhi Wang: 1 / 53
  P. P. Vaidyanathan: 2 / 35
  Oguzhan Teke: 1 / 35
  Zhang Qinyu: 2 / 21
  Sylvain Meignen: 1 / 17
  Wen Jinming: 1 / 17
  Duong-Hung Pham: 1 / 17
  Wang Jian: 1 / 17
  Alejandro Ribeiro: 1 / 13
  Weiyu Huang: 1 / 13
  Robert C. Qiu: 1 / 12
  Fei Wen: 1 / 12
  Yipeng Liu: 1 / 12
  Wenxian Yu: 1 / 12
  Peilin Liu: 1 / 12
  Jihui Wu: 1 / 10
  2018
  Vinod Kumar Jain: 1 / 0
  Paul Farago: 1 / 0
  Josef Casar: 1 / 0
  Amir M. Alani: 2 / 0
  Hyunho Choi: 1 / 0
  Serkan Kiranyaz: 1 / 0
  Shi Shuo: 1 / 0
  VáClav Oujezský: 1 / 0
  Lu Weizhi: 1 / 0
  Ngoc-Long Nguyen: 1 / 0
  Jan Farlik: 1 / 0
  Camelia Elisei-Iliescu: 1 / 0
  Jiri Petrzela: 2 / 0
  Jirí Mekyska: 2 / 0
  Sushil Tiwari: 1 / 0
  Pavol SalíK: 1 / 0
  Nikolaos Kefalas: 1 / 0
  Jan Hejda: 2 / 0
  Alexandru George Rusu: 1 / 0
  Rudolf Vohnout: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  61
  被引用9
  99
  被引用4