Advanced Engineering Informatics

  Advanced computing methods and related technologies are changing the way engineers interact with the information infrastructure. Explicit knowledge representation formalisms and new reasoning techniques are no longer the sole territory of computer science. For knowledge-intensive tasks in engineering, a new philosophy and body of knowledge called Engineering Informatics is emerging. Advanced Engineering Informatics solicits research papers with particular emphases both on 'knowledge' and 'engineering applications'.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Jae Hyun Lee: 1 / 41
  Mun Yong Yi: 1 / 41
  H W Suh: 1 / 41
  Gyeong June Hahm: 1 / 41
  Yaqub Rafiq: 1 / 0
  P. Hehenberger: 1 / 0
  Pieter De Wilde: 1 / 0
  Georg Suter: 1 / 0
  K. Zeman: 1 / 0
  2015
  Mohammad Nahangi: 1 / 139
  Iro Armeni: 1 / 139
  Viorica PăTrăUcean: 1 / 139
  I Brilakis: 1 / 139
  Jamie Yeung: 1 / 139
  Carl T Haas: 1 / 139
  Hong Tzung-Pei: 3 / 101
  Chao-Chen Gu: 1 / 98
  Jie Hu: 1 / 98
  Jin Qi: 1 / 98
  Guo-Niu Zhu: 1 / 98
  Ying-Hong Peng: 1 / 98
  Q. Y. Dai: 1 / 69
  Chen Xu: 1 / 69
  Shulin Lan: 1 / 69
  T. Zhang: 1 / 69
  Ray Y. Zhong: 1 / 69
  George Q. Huang: 1 / 69
  Lin Chun-Wei: 2 / 68
  Gan Wensheng: 2 / 67
  2016
  Hong Tzung-Pei: 2 / 53
  Fournier-Viger Philippe: 2 / 53
  Wawan Solihin: 2 / 45
  Charles M. Eastman: 2 / 45
  Tee-Ann Teo: 1 / 36
  Kuan-Hsun Cho: 1 / 36
  Zhan Justin: 1 / 31
  Lin Jerry Chun-Wei: 1 / 31
  Voznak Miroslav: 1 / 31
  Andrew Yeh-Ching Nee: 1 / 31
  Li Ting: 1 / 31
  Patricia Soh-Khim Ong: 1 / 31
  X. Wang: 1 / 31
  Junliang He: 1 / 27
  Yong-Cheol Lee: 1 / 27
  Weiming Shen: 1 / 23
  Hemanshu Roy Pota: 1 / 23
  Yunlong Ma: 1 / 23
  Min Liu: 1 / 23
  Feng Zhang: 1 / 23
  2017
  Amy J. C. Trappey: 3 / 91
  Charles V. Trappey: 2 / 79
  John J. Sun: 1 / 78
  Allen C. Chuang: 1 / 78
  Usharani Hareesh Govindarajan: 1 / 78
  Zhenya Wang: 1 / 48
  Bo Zhou: 1 / 48
  Chen Lu: 1 / 48
  Xiao Lv: 1 / 38
  Weiwei Cai: 1 / 38
  Fazhi He: 1 / 38
  Yuan Cheng: 1 / 38
  Chuanxin Zhao: 1 / 37
  Xiangyu Wang: 1 / 37
  Hung-Lin Chi: 1 / 37
  Bingo Wing-Kuen Ling: 1 / 37
  Kok Lay Teo: 1 / 37
  Jian Chai: 1 / 37
  Changzhi Wu: 1 / 37
  Weiming Shen: 1 / 32
  2018
  Haiguo Tang: 1 / 33
  Xinran Li: 1 / 33
  Noradin Ghadimi: 1 / 33
  Zhidan Zhang: 1 / 33
  Hua Leng: 1 / 33
  Jiran Zhu: 1 / 33
  Yan Li: 1 / 24
  Jan F. Adamowski: 1 / 24
  Mohanad S. Al-Musaylh: 1 / 24
  Ravinesh C. Deo: 1 / 24
  Hanbin Luo: 4 / 22
  Heng Li: 4 / 17
  Botao Zhong: 1 / 13
  Lieyun Ding: 1 / 13
  Timothy M. Rose: 2 / 13
  Peter E. D. Love: 1 / 13
  Weili Fang: 1 / 13
  Lieyun Ding: 1 / 12
  Xiaochun Luo: 1 / 12
  Yantao Yu: 1 / 12

  Publications

  Browse by Citation
  46
  Cited by18
  67
  Cited by13
  91
  Cited by9