Computers & Mathematics with Applications

  Computers and Mathematics with Applications is a peer-reviewed scientific journal published by Elsevier, covering scholarly research and communications in the area relating to both mathematics and computer science. It includes the more specific subjects of mathematics for computer systems, computing science in mathematics research, and advanced mathematical and computing applications in contemporary scientific fields, such as ecological sciences, large-scale systems sciences and operations research. The current Editor-in-Chief is Ervin Y. Rodin, who founded the journal in the 1980s.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Paweł Macioł: 1 / 30
  Krzysztof Bana: 1 / 30
  PrzemysłAw PłAszewski: 1 / 30
  Gino Hrkac: 1 / 20
  Dirk Praetorius: 1 / 20
  Marcus Page: 1 / 20
  Claas Abert: 1 / 20
  Dieter Suess: 1 / 20
  Michele Ruggeri: 1 / 20
  Zhigang Ren: 1 / 17
  Tehuan Chen: 1 / 17
  Ryan C. Loxton: 1 / 17
  Chao Xu: 1 / 17
  Pierre Weis: 1 / 16
  Micaela Mayero: 1 / 16
  Sylvie Boldo: 1 / 16
  Guillaume Melquiond: 1 / 16
  FrançOis CléMent: 1 / 16
  Jean-Christophe FilliâTre: 1 / 16
  Junping Wang: 1 / 15
  2015
  Federico Fuentes: 1 / 54
  Sriram Nagaraj: 1 / 54
  Brendan Keith: 1 / 54
  Wen Chen: 2 / 54
  Leszek F. Demkowicz: 1 / 54
  Katharina Birner: 1 / 45
  Mario Kapl: 1 / 45
  Bert JüTtler: 1 / 45
  Vito Vitrih: 1 / 45
  Lianping Wang: 2 / 39
  Dominik Schillinger: 1 / 37
  Austin J. Herrema: 1 / 37
  Ming-Chen Hsu: 1 / 37
  Yuri Bazilevs: 1 / 37
  Anindya Ghoshal: 1 / 37
  Chenglong Wang: 1 / 37
  Brian Hwang: 1 / 28
  Zhaoli Guo: 1 / 28
  Yan Gu: 1 / 28
  Yihua Teng: 1 / 28
  2016
  Pablo Seleson: 1 / 35
  David J. Littlewood: 1 / 35
  Y. Kiani: 1 / 28
  F. Liu: 2 / 28
  Ian W. Turner: 2 / 28
  Ji Lin: 1 / 22
  Jun Lu: 1 / 22
  C. S. Chen: 1 / 22
  Chein-Shan Liu: 1 / 22
  Mehdi Dehghan: 2 / 19
  Vo Anh: 1 / 18
  Liancun Zheng: 1 / 18
  Chunying Ming: 1 / 18
  L. Donatella Marini: 1 / 18
  Claudia Chinosi: 1 / 18
  Alessandro De Rosis: 1 / 13
  Robert Seidl: 1 / 13
  Ernst Rank: 1 / 13
  Emmanuel LéVêQue: 1 / 13
  Xiaodong Wei: 1 / 12
  2017
  Yong Zhou: 5 / 171
  Li Peng: 2 / 129
  Xiaojun Yang: 1 / 77
  Feng Gao: 1 / 77
  Hari M. Srivastava: 1 / 77
  Clemens Bartsch: 1 / 57
  Volker John: 1 / 57
  Sashikumaar Ganesan: 1 / 57
  Laura Blank: 1 / 57
  Swetlana Giere: 1 / 57
  Gunar Matthies: 1 / 57
  Ulrich Wilbrandt: 1 / 57
  Najib Alia: 1 / 57
  Felix Anker: 1 / 57
  Alfonso Caiazzo: 1 / 57
  Naveed Ahmed: 1 / 57
  Jagannath Venkatesan: 1 / 57
  Abdus Shamim: 1 / 57
  Raviteja Meesala: 1 / 57
  Lu Zhang: 1 / 42
  2018
  Wen Chen: 5 / 15
  Chuanzeng Zhang: 1 / 15
  Xiaoqiao He: 1 / 15
  Yan Gu: 1 / 15
  Manuel Hirschler: 1 / 11
  A. Hadjadj: 1 / 11
  Ulrich Nieken: 1 / 11
  R. Sadeghi: 1 / 11
  Mostafa Safdari Shadloo: 1 / 11
  Alexander Jaust: 1 / 5
  Xu Zhang: 1 / 5
  Balthasar Reuter: 1 / 5
  Wenqiang Feng: 1 / 5
  Lixiu Dong: 1 / 5
  Cheng Wang: 1 / 5
  Atul Kumar Tiwari: 1 / 5
  Steven M. Wise: 1 / 5
  Zhengru Zhang: 1 / 5
  Ruchi Guo: 1 / 5
  Mukesh Kumar: 3 / 5
  2019
  Zhiyong Si: 1 / 0
  Mondher Wali: 1 / 0
  Azita Tajaddini: 1 / 0
  RubéN Mil-MartíNez: 1 / 0
  Matthias RäDle: 1 / 0
  Yi Qin: 1 / 0
  Haibo Chen: 1 / 0
  Alexander Khludnev: 1 / 0
  Quoc Thong Le Gia: 1 / 0
  Yang Yang: 1 / 0
  J. A. Ortega: 1 / 0
  Christoph Schwab: 1 / 0
  Xiaojun Yin: 1 / 0
  Stefan Takacs: 1 / 0
  VíCtor Hugo Ferrer LóPez: 1 / 0
  Quansheng Liu: 1 / 0
  Tukhtasin G. Ergashev: 1 / 0
  Robert N. Gantner: 1 / 0
  Nicole Manson: 1 / 0
  Jesse Ross-Jones: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  5
  Ulrich Wilbrandt, Clemens Bartsch,Naveed Ahmed, Najib Alia, Felix Anker, Laura Blank, Alfonso Caiazzo,Sashikumaar Ganesan, Swetlana Giere,Gunar Matthies, Raviteja Meesala, Abdus Shamim
  (2017)
  被引用57
  50
  被引用11