Bioinformatics

  Bioinformatics /ˌbaɪ.oʊˌɪnfərˈmætɪks/ is an interdisciplinary field that develops methods and software tools for understanding biological data. As an interdisciplinary field of science, bioinformatics combines computer science, statistics, mathematics, and engineering to analyze and interpret biological data. Bioinformatics has been used for in silico analyses of biological queries using mathematical and statistical techniques.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Dong Qiwen: 1 / 242
  Wang Xiaolong: 1 / 242
  Chou Kuo-Chen: 1 / 242
  Chen Qingcai: 1 / 242
  Liu Bin: 1 / 242
  Xu Jinghao: 1 / 242
  Xu Ruifeng: 1 / 242
  Zhang Deyuan: 1 / 242
  Huili Chen: 1 / 50
  Tijana Milenkovic: 1 / 50
  Yuriy Hulovatyy: 1 / 50
  Zexuan Zhu: 1 / 27
  Robert Mistrik: 1 / 27
  Jiarui Zhou: 1 / 27
  Siping Chen: 1 / 27
  Ralf J. M. Weber: 1 / 27
  James William Allwood: 1 / 27
  Shan He: 1 / 27
  Warwick B. Dunn: 1 / 27
  Mark R. Viant: 1 / 27
  2015
  Henrik Flyvbjerg: 1 / 285
  Robert C. Edgar: 1 / 285
  Fang Longyun: 1 / 175
  Liu Bin: 1 / 175
  Wang Xiaolong: 1 / 175
  Chou Kuo-Chen: 1 / 175
  Liu Fule: 1 / 175
  Konstantin Okonechnikov: 1 / 148
  Ana Conesa: 1 / 148
  Fernando Garciaalcalde: 1 / 148
  Xiaohui Xie: 1 / 129
  Ryan R. Wick: 1 / 129
  Mark B. Schultz: 1 / 129
  Kathryn E. Holt: 1 / 129
  Yi Li: 1 / 129
  Aravind Subramanian: 1 / 129
  R Narayan: 1 / 129
  Yifei Chen: 1 / 129
  Justin Zobel: 1 / 129
  Yue Dong: 1 / 117
  2016
  Chou Kuo-Chen: 4 / 629
  Long Ren: 2 / 352
  Liu Bin: 2 / 352
  Roland Eils: 1 / 318
  Matthias Schlesner: 1 / 318
  Zuguang Gu: 1 / 318
  Xuan Xiao: 2 / 277
  Fang Longyun: 1 / 210
  Lan Xun: 1 / 210
  Zhao-Chun Xu: 1 / 159
  Wangren Qiu: 1 / 159
  Bi-Qian Sun: 1 / 159
  Praveen Surendran: 1 / 146
  Benjamin B. Sun: 1 / 146
  Steve Ellis: 1 / 146
  John Danesh: 1 / 146
  James R. Staley: 1 / 146
  Robin Young: 1 / 146
  Adam S. Butterworth: 1 / 146
  James A. Blackshaw: 1 / 146
  2017
  Chou Kuo-Chen: 5 / 436
  Liu Bin: 2 / 201
  Long Ren: 1 / 193
  Wang Shanyi: 1 / 193
  Davis J. Mccarthy: 1 / 187
  Aaron T. L. Lun: 1 / 187
  Quin F. Wills: 1 / 187
  Kieran R. Campbell: 1 / 187
  Xiao Xuan: 2 / 171
  Cheng Xiang: 2 / 171
  Gehlenborg Nils: 2 / 161
  Lex Alexander: 1 / 159
  Conway Jake R: 1 / 159
  Michael C. Schatz: 1 / 117
  James Gurtowski: 1 / 117
  Han Fang: 1 / 117
  Maria Nattestad: 1 / 117
  Charles J. Underwood: 1 / 117
  Gregory W. Vurture: 1 / 117
  Fritz J. Sedlazeck: 1 / 117
  2018
  Heng Li: 1 / 252
  Chou Kuo-Chen: 7 / 231
  Huang De-Shuang: 5 / 201
  Quan Zou: 3 / 118
  Liu Bin: 1 / 109
  Yang Fan: 1 / 109
  Jiangning Song: 3 / 68
  Xing Chen: 1 / 63
  Di Xie: 1 / 63
  Qi Zhao: 1 / 63
  Hongsheng Liu: 1 / 63
  Zhu-Hong You: 1 / 63
  Lei Wang: 1 / 63
  Shixiang Wan: 1 / 62
  Zhen Yang: 1 / 62
  Andrew E. Teschendorff: 1 / 62
  Wei Tang: 1 / 62
  Li Liu: 1 / 56
  Linyuan Lü: 1 / 56
  Xiangxiang Zeng: 1 / 56
  2019
  Andrea Rau: 1 / 1
  Paul L Auer: 1 / 1
  Hallgeir Rui: 1 / 1
  Michael Flister: 1 / 1
  JüRgen Zanghellini: 1 / 0
  Paul Wise: 1 / 0
  Marcel E Dinger: 1 / 0
  Pierre Alexis Geoffroy: 1 / 0
  Yael Rosenberg-Hasson: 1 / 0
  Robert Tibshirani: 1 / 0
  Brice Gaudilliere: 1 / 0
  Natalie Stanley: 1 / 0
  Fei Sun: 1 / 0
  Ehsan Haghshenas: 1 / 0
  Xiaohua Wan: 1 / 0
  Ronald Gibbs: 1 / 0
  David K Stevenson: 1 / 0
  Xin Gao: 1 / 0
  Gary M Shaw: 1 / 0
  Anthony Culos: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  34
  Cited by72
  66
  Zachary L. Skidmore,Alex H. Wagner,Robert Lesurf, Katie M. Campbell, Jason Kunisaki,Obi L. Griffith,Malachi Griffith
  (2016)
  Cited by46
  98
  James Hadfield, Colin Megill, Sidney M Bell,John Huddleston, Barney Potter, Charlton Callender, Pavel Sagulenko,Trevor Bedford,Richard A Neher
  (2018)
  Cited by33