Journal of Biomedical Informatics

  The Journal of Biomedical Informatics is a peer-reviewed scientific journal that covers research in health informatics or in translational bioinformatics. Articles are freely available 12 months after publication. Authors can pay extra for immediate open access at the time of publication. The journal was established by Homer R. Warner in 1967 under the name Computers and Biomedical Research and was renamed beginning with Volume 34 in 2001, when it was redesigned under the leadership of the current editor-in-chief, Edward H. Shortliffe.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Rezarta Islamaj DoğAn: 1 / 147
  Robert Leaman: 1 / 147
  Zhiyong Lu: 1 / 147
  Trevor Cohen: 1 / 45
  Hua Xu: 1 / 45
  Ning Shang: 1 / 45
  Thomas C. Rindflesch: 1 / 45
  Simon Walk: 1 / 24
  Markus Strohmaier: 1 / 24
  Tania Tudorache: 1 / 24
  Philipp Singer: 1 / 24
  Mark A. Musen: 1 / 24
  Natalya Fridman Noy: 1 / 24
  M. Gonzalo Claros: 1 / 18
  J.M. Jerez: 1 / 18
  L. Franco: 1 / 18
  D. Urda: 1 / 18
  R.M. Luque-Baena: 1 / 18
  Abu-Hanna Ameen: 1 / 6
  Peek Niels: 1 / 6
  2015
  Uzuner ÖZlem: 14 / 345
  Stubbs Amber: 9 / 309
  Christopher Kotfila: 3 / 151
  Joseph Futoma: 1 / 104
  Joseph Lucas: 1 / 104
  Jonathan Morris: 1 / 104
  Xiangsen Zeng: 1 / 81
  Jan Egger: 1 / 81
  Huixiang Wang: 1 / 81
  Qiugen Wang: 1 / 81
  Fang Wang: 1 / 81
  Lu Xu: 1 / 81
  Yiping Wang: 1 / 81
  Xiaojun Chen: 1 / 81
  Jonathan M Garibaldi: 3 / 73
  Hua Xu: 1 / 67
  Hui Yang: 2 / 62
  Hercules Dalianis: 1 / 59
  Martin Duneld: 1 / 59
  Maria Kvist: 1 / 59
  2016
  Rebecca Schnall: 1 / 115
  Marlene Rojas: 1 / 115
  William Brown Iii: 1 / 115
  Jasmine Travers: 1 / 115
  Alex Carballo-Dieguez: 1 / 115
  Jocelyn Patterson Mosley: 1 / 115
  Suzanne Bakken: 1 / 115
  Deborah Gelaude: 1 / 115
  Monique Carry: 1 / 115
  Sophia Ananiadou: 2 / 90
  Guilherme Del Fiol: 6 / 75
  Azadeh Nikfarjam: 1 / 51
  Ioannis Korkontzelos: 1 / 51
  Johan Gustav Bellika: 2 / 51
  Graciela Gonzalez: 1 / 51
  Abeed Sarker: 1 / 51
  Matthew Shardlow: 1 / 51
  Casey S. Greene: 1 / 50
  Brett K. Beaulieu-Jones: 1 / 50
  José Carlos Castillo: 1 / 48
  2017
  Ji Liu: 2 / 139
  Heather L. Evans: 2 / 139
  Shuai Huang: 2 / 139
  Xiaoning Qian: 2 / 139
  Yijun Huang: 1 / 132
  Qiang Meng: 1 / 132
  William B. Lober: 1 / 132
  Yu Cheng: 1 / 132
  Lamyae Sardi: 1 / 76
  José Luis FernáNdez AlemáN: 1 / 76
  Ali Idri: 1 / 76
  Uzuner ÖZlem: 5 / 74
  Sohn Sunghwan: 1 / 74
  Afzal Naveed: 1 / 74
  Wang Yanshan: 1 / 74
  Rastegar-Mojarad Majid: 1 / 74
  Liu Hongfang: 1 / 74
  Liu Sijia: 1 / 74
  Moon Sungrim: 1 / 74
  Mehrabi Saeed: 1 / 74
  2018
  Hongfang Liu: 2 / 32
  Naveed Afzal: 1 / 30
  Yanshan Wang: 1 / 30
  Feichen Shen: 1 / 30
  Paul Kingsbury: 1 / 30
  Liwei Wang: 1 / 30
  Sijia Liu: 1 / 30
  Majid Rastegar-Mojarad: 1 / 30
  Dagan Feng: 1 / 25
  Ping Li: 1 / 25
  Xuhong Hou: 1 / 25
  Jing Qin: 1 / 25
  Bin Sheng: 1 / 25
  Xiaoer Wei: 1 / 25
  Anum Masood: 1 / 25
  Sunil Kumar Sahu: 1 / 22
  Ashish Anand: 1 / 22
  Yan Liu: 1 / 14
  Chuizheng Meng: 1 / 14
  Zhengping Che: 1 / 14
  2019
  Hanwu Ma: 1 / 0
  Shanen Chen: 1 / 0
  Amber M Johnson: 1 / 0
  Xiaojian Liu: 1 / 0
  Hadi Kharrazi: 1 / 0
  Juuso Blomster: 1 / 0
  Trevor Cohen: 1 / 0
  Funda Meric-Bernstam: 1 / 0
  Kelly Xu: 1 / 0
  Bart Vannieuwenhuyse: 1 / 0
  Safa Fathiamini: 1 / 0
  Maurits Kaptein: 1 / 0
  Yoav Goldberg: 1 / 0
  Li Zhang: 2 / 0
  Jian Xu: 1 / 0
  Benjamin Guinhouya: 1 / 0
  Martine Lewi: 1 / 0
  Laura Meloni: 1 / 0
  Peter Kuhn: 1 / 0
  Margaret V Mcdonald: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  30
  Cited by43