Applied Mathematics and Computation

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Ian Turner: 2 / 67
  Vo Anh: 2 / 67
  Fei Liu: 1 / 37
  Hongzhi Ye: 1 / 37
  Fang Liu: 1 / 30
  P Zhuang: 1 / 30
  Hong Zhang: 1 / 30
  Xianmin Zhang: 1 / 26
  Min Zhang: 1 / 26
  Jan Valdman: 1 / 24
  Immanuel Anjam: 1 / 24
  Daniel Ruprecht: 1 / 12
  Andrea Arteaga: 1 / 12
  Rolf Krause: 1 / 12
  André R. Backes: 1 / 11
  Odemir M. Bruno: 1 / 11
  Seki, K.: 1 / 10
  Ruderman, M.: 1 / 10
  Hori, Y.: 1 / 10
  Payne, K.: 1 / 10
  2015
  Khursheed J. Ansari: 1 / 114
  Mohammad Mursaleen: 1 / 114
  Asif Khan: 1 / 114
  Z. X. Lei: 2 / 88
  K. M. Liew: 2 / 88
  Gennady A. Leonov: 1 / 81
  Nikolay V. Kuznetsov: 1 / 81
  R. Khoshsiar Ghaziani: 1 / 77
  Mojtaba Fardi: 1 / 77
  Mehdi Ghasemi: 1 / 77
  Yongtang Shi: 3 / 76
  L. W. Zhang: 1 / 58
  Ana Carolina E. S. Lima: 1 / 58
  Juan M. Corchado: 1 / 58
  Leandro Nunes De Castro: 1 / 58
  Bashir Ahmad: 2 / 53
  P. Balasubramaniam: 1 / 50
  P. Tamilalagan: 1 / 50
  Quanxin Zhu: 4 / 50
  Mohammed Al-Smadi: 1 / 45
  2016
  Sundarapandian Vaidyanathan: 1 / 62
  O. I. Tacha: 1 / 62
  Christos K. Volos: 1 / 62
  Ioannis N. Stouboulos: 1 / 62
  Ioannis M. Kyprianidis: 1 / 62
  Viet-Thanh Pham: 1 / 62
  Ruoxia Li: 1 / 42
  Jinde Cao: 1 / 42
  Mohammed Al-Smadi: 1 / 28
  Omar Abu Arqub: 1 / 28
  Nabil Shawagfeh: 1 / 28
  Shaher Momani: 1 / 28
  Dulal Pal: 1 / 26
  Gopinath Mandal: 1 / 26
  Kuppalapalle Vajravelu: 1 / 26
  Boris Furtula: 2 / 24
  KarčIauskas KęStutis: 1 / 22
  Nguyen Thien: 1 / 22
  Peters JöRg: 1 / 22
  Mihai Postolache: 1 / 21
  2017
  Jinde Cao: 7 / 78
  Shouming Zhong: 4 / 78
  K. Vajravelu: 1 / 72
  M. Sheikholeslami: 1 / 72
  Ahmed Alsaedi: 4 / 71
  Li Wang: 1 / 50
  Juan Wang: 1 / 50
  Chengjiang Wang: 1 / 50
  Shiwen Sun: 1 / 50
  Chengyi Xia: 1 / 50
  Weiming Wang: 2 / 46
  Ruimei Zhang: 1 / 45
  Yun Kang: 1 / 45
  Yongli Cai: 1 / 45
  Deqiang Zeng: 1 / 45
  Yongbin Yu: 1 / 45
  Kim-Kwang Raymond Choo: 3 / 36
  Tasawar Hayat: 4 / 36
  Dumitru Baleanu: 3 / 35
  Bashir Ahmad: 3 / 34
  2018
  Gyan Chhipi-Shrestha: 1 / 39
  Rehan Sadiq: 1 / 39
  Yong Deng: 1 / 39
  Bingyi Kang: 1 / 39
  Kasun Hewage: 1 / 39
  Fuad E. Alsaadi: 4 / 36
  Shiwen Sun: 2 / 33
  Chengyi Xia: 3 / 33
  Chao Li: 2 / 29
  Li Wang: 1 / 29
  Zakia Hammouch: 1 / 25
  Devendra Kumar: 2 / 25
  Jagdev Singh: 1 / 25
  Abdon Atangana: 1 / 25
  Yang Liu: 3 / 23
  Jungang Lou: 2 / 23
  Jianquan Lu: 3 / 23
  Han-Xin Yang: 2 / 19
  Matjaz Perc: 4 / 18
  Xiaojie Chen: 3 / 18
  2019
  Ce Xu: 1 / 4
  Montserrat Corbera: 1 / 1
  Jaume Llibre: 1 / 1
  Ernesto PéRez-Chavela: 1 / 1
  Josep M. Cors: 1 / 1
  Muhammad Zeeshan Khalid: 1 / 0
  Lijun Pei: 1 / 0
  Tao Li: 1 / 0
  Tran The Anh: 1 / 0
  Shuping Ma: 1 / 0
  Mehdi Dehghan: 1 / 0
  Cong Chen: 1 / 0
  G. Delgado: 1 / 0
  Samah M. Elkholy: 1 / 0
  A. Bergam: 1 / 0
  Mingkang Long: 1 / 0
  Subhas Khajanchi: 1 / 0
  Muntasir Alam: 1 / 0
  Yuezhi Zhang: 1 / 0
  Ali M. Mahmoud: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation